Περσικοί πόλεμοι, 1ο μέρος

Δύο κόσμοι συγκρούονται

Το περσικό κράτος

Οι , όπως και οι Μήδοι με τους οποίους συγχωνεύθηκαν, ανήκουν στην ομοεθνία. Ιδρυτής του περσικού κράτους θεωρείται ο (645-602 π.Χ.). Το μεγάλο αυτό πολυεθνικό κράτος ήταν διαιρεμένο σε , τις οποίες διοικούσαν οι , αρμόδιοι για τη χρηστή διοίκηση και την είσπραξη των . Από τη φορολογία εξαιρούνταν οι Πέρσες και οι .
Οι Πέρσες πίστευαν στον , θεό της σοφίας και της αλήθειας. Επηρεασμένοι από τους παλαιότερους λαούς της περιοχής, οι Πέρσες είχαν υιοθετήσει τη γραφή.

Οι Έλληνες της Μικράς Ασίας και οι Πέρσες

Οι Έλληνες της Μικράς Ασίας δημιούργησαν ένα λαμπρό πολιτισμό. Εργατικοί και δραστήριοι, ανέπτυξαν εμπορικές σχέσεις με όλους τους κατοίκους της Μεσογείου και ιδιαίτερα του , τα παράλια του οποίου είχαν οι ίδιοι αποικίσει. Η ανεξαρτησία τους, όμως, απειλήθηκε και τελικά περιορίστηκε από τους και αργότερα από τους . Yποχρεώθηκαν έτσι να πληρώνουν βαρύ φόρο και να ακολουθούν τους Πέρσες στις εκστρατείες. Η εκστρατεία των Περσών που έγινε το π.Χ. εναντίον των στα βόρεια του απέτυχε. Είχε όμως ως αποτέλεσμα να τεθεί η υπό περσικό έλεγχο.