Έλληνες και Πέρσες, δύο κόσμοι συγκρούονται

Για να περάσεις στην επόμενη ερώτηση πρέπει να απαντήσεις σωστά πρώτα σ' αυτήν