Άσκηση στην μεταφορά και την κυριολεξία κείμενο

Βρες την κυριολεκτική ή μεταφορική σημασία των λέξεων ή των φράσεων με έντονα γράμματα.

 

 


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός