Άσκηση στην μεταφορά και την κυριολεξία

Βρες την κυριολεκτική ή μεταφορική σημασία των λέξεων ή των φράσεων με έντονα γράμματα.