Πρόγραμμα Δημιουργίας Φύλλων Ασκήσεων Αριθμητικής για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου
ΜΕΝΟΥ
Αγαπημένα
 

 

Δυνατότητες

Ο «Θαλής» έχει τη δυνατότητα δημιουργίας θεωρητικά απεριόριστου αριθμού φύλλων με διαφορετικές ασκήσεις, αναλόγως της κατηγορίας στην οποία ανήκουν κάθε φορά οι ασκήσεις, οι οποίες είναι κυμαινόμενης δυσκολίας. Οι ασκήσεις είναι χωρισμένες σε τέσσερις κατηγορίες, μία για κάθε πράξη της αριθμητικής, πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση. Τα φύλλα ασκήσεων μπορούν να εκτυπωθούν και να δοθούν για επίλυση.

Σε ποιους απευθύνεται

Δάσκαλοι

Ο «Θαλής» απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα βρουν στο «Θαλή» το πολυτιμότερο εργαλείο καθημερινής χρήσης για τη δημιουργία απλών ασκήσεων στην αριθμητική, καθώς και έναν ακούραστο βοηθό, πάντα πρόθυμο να τους ξεκουράσει, δημιουργώντας γι' αυτούς ασκήσεις για την πράξη της αριθμητικής που θα επιλέξουν!

Γονείς

Για τους γονείς που ενδιαφέρονται να εξασκηθούν τα παιδιά τους επιπλέον στο σπίτι, μπορούν να δημιουργήσουν γι' αυτά με το «Θαλή» ασκήσεις προς επίλυση με πολύ εύκολο και γρήγορο τρόπο!

Μαθητές

Για τους ίδιους τους μαθητές που από μόνοι τους επιθυμούν να εξασκηθούν επιπλέον στις απλές πράξεις της αριθμητικής, μπορούν μόνοι τους να φτιάξουν τις ασκήσεις που θέλουν, να τις λύσουν και στο τέλος να αντιπαραβάλλουν τη λύση τους με τα αποτελέσματα που δίνονται από το «Θαλή»!

Ευκολία χρήσης

Με το «Θαλή» ο καθένας τώρα πλέον μπορεί με λίγα κλικ του ποντικιού του να δημιουργήσει σε ελάχιστο χρόνο φύλλα εργασίας για τους μαθητές με ασκήσεις πρόσθεσης, ασκήσεις αφαίρεσης, ασκήσεις πολλαπλασιασμού και ασκήσεις διαίρεσης, όλες με κυμαινόμενα επίπεδα δυσκολίας! Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας υπολογιστής με δυνατότητα σύνδεσης στο ίντερνετ και ένας εκτυπωτής!