ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ  ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ  ΜΑΣ

 

19/05/2008 11:19 AM

     

        

Αρχική                      
Το Πρόγραμμά μας
Η Ομάδα μας              
Θρησκευτικές Παραδόσεις   
Κοινωνική ζωή
Δημοτικά Τραγούδια
Δημοτικοί Χοροί
Παραδοσιακές Στολές
Ελληνική Γαστρονομία
Άλλες Παραδόσεις

                     

 

Το Πρόγραμμά μας

 

 

Το πρόγραμμα της ηλεκτρονικής αδελφοποίησης του σχολείου μας με τρία ευρωπαϊκά σχολεία ξεκίνησε στις 6 Νοεμβρίου 2007. Τα σχολεία με τα οποία συνεργαζόμαστε είναι το E. B. 2,3 de Porto Alto στην Πορτογαλία,  το II Podstawowo-Gimnazjalny Zespół Szkól Społecznych στην Πολωνία και το ZŠ a G města Konice στην Τσεχία. Το αντικείμενο της εργασίας μας είναι "Μοιραζόμαστε τις παραδόσεις μας" και σκοπός του είναι να μας βοηθήσει να ανταλλάξουμε πληροφορίες για τον πολιτισμό και τις παραδόσεις των χωρών μας και μέσω αυτού να μάθουμε για άλλους πολιτισμούς και παραδόσεις και να κατανοήσουμε τον τρόπο ζωής τους. Έτσι θα συνειδητοποιήσουμε ότι παρά τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις διάφορες χώρες είμαστε όλοι μέλη μιας ευρωπαϊκής αλλά και μιας παγκόσμιας κοινωνίας η οποία απολαμβάνει τα αγαθά του πολιτισμού. Παράλληλα θα αναπτύξουμε τις προφορικές και γραπτές δεξιότητες μας στη χρήση της αγγλικής γλώσσας ως εργαλείου επικοινωνίας με τους Ευρωπαίους φίλους μας. Πολύ σημαντική θα είναι επίσης και η εξοικείωση μας στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και η καλλιέργεια δεξιοτήτων στον προγραμματισμό και την έρευνα.

Το σχέδιο της εργασίας μας είναι το ακόλουθο:

Συγκεντρώνουμε υλικό (κείμενα και φωτογραφίες) για:

Α. Παραδόσεις

1.       θρησκευτικές (Χριστούγεννα, Πάσχα, Απόκριες)

2.      Κοινωνικής ζωής (γέννηση, γάμος, θάνατος)

3.     Άλλες παραδόσεις ( π.χ. γονιμότητα)

Β. Παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.

Γ. Παραδοσιακά τραγούδια

Δ. Παραδοσιακές συνταγές της ελληνικής γαστρονομίας

Ε. Παραδοσιακές ενδυμασίες

Παρουσιάζουμε την εργασία μας στα σχολεία μας μέσω του Power point

Δημιουργούμε μία ιστοσελίδα στα Ελληνικά και στα Αγγλικά