Νέα Βιβλία του ΙΕΠ για τη Γ΄ ΕΠΑΛ

του τομέα πληροφορικής Γ΄ ΕΠΑΛ Δίκτυα Ηλεκτρονικών Yπολογιστών (2η Έκδοση) – Γ’ τάξη ΕΠΑΛ Οδηγίες Διδασκαλίας Τετράδιο Μαθητή Τεύχος Λύσεων Ασκήσεων Προγραμματισμός Υπολογιστών (2η Έκδοση)  – Γ’ τάξη ΕΠΑΛ Οδηγίες Διδασκαλίας Οδηγός Εκπαιδευτικού Τετράδιο Εργασίας Μαθητή Τεύχος Λύσεων Ασκήσεων Εγκατάσταση, διαχείριση και συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων – Γ’ τάξη ΕΠΑΛ Οδηγίες Διδασκαλίας Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων και εφαρμογές τους στο διαδίκτυο – Γ’ […]

Read More