Συγχώνευση Αλληλογραφίας Word

Η Συγχώνευση Αλληλογραφίας είναι μία πολύτιμη δυνατότητα του Word που μπορεί να μας γλυτώσει από πολύ κόπο! Φανταστείτε να πρέπει να εκτυπώσετε 200 βεβαιώσεις παρακολούθησης, ή προϋπηρεσίας, ή φύλλα πορείας, ή πιστοποιητικά ελέγχου! Αντί να κάνετε συνεχώς αντιγραφή και επικόλληση, αφήνετε τη Συγχώνευση Αλληλογραφίας να το κάνει για σας σε δευτερόλεπτα! Ας δούμε λοιπόν ποια […]

Read More