Συγχώνευση Αλληλογραφίας Word

Η Συγχώνευση Αλληλογραφίας είναι μία πολύτιμη δυνατότητα του Word που μπορεί να μας γλυτώσει από πολύ κόπο! Φανταστείτε να πρέπει να εκτυπώσετε 200 βεβαιώσεις παρακολούθησης, ή προϋπηρεσίας, ή φύλλα πορείας, ή πιστοποιητικά ελέγχου! Αντί να κάνετε συνεχώς αντιγραφή και επικόλληση, αφήνετε τη Συγχώνευση Αλληλογραφίας να το κάνει για σας σε δευτερόλεπτα! Ας δούμε λοιπόν ποια […]

Read More

Τροποποίηση εξεταστέας ύλης Πανελλαδικών εξετάσεων 2021

Με νέα Υπουργική Απόφαση καθορίζεται η εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικών εξετάσεων 2021. Η μείωση της ύλης είναι αναλογική   σε όλα τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα στην Γ’ τάξη του συνόλου των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας, σύμφωνα με την πρόοδο που είχε πραγματοποιηθεί στη διδασκαλία της ύλης . Η σχετική εγκύκλιος

Read More