ΑΡΧΙΚΗ
Αρχική arrowΑναλυτικά και Ωρολόγια Προγράμματα - Οδηγίες Διδασκαλίας Μαθημάτων
e-mail     Βιβλίο Επισκεπτών

Αρχική Σελίδα
Μαθήματα
Νομοθεσία - Χρήσιμα έντυπα
Προγράμματα Σπουδών, Οδηγίες
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Νέα
Downloads
Επικοινωνία
 

Βιβλίο Επισκεπτών
Βιβλίο Επισκεπτών

 


Εικονικό Εργαστήριο με Μικροεφαρμογές Java

 


blogάκι

 


Η Αράχωβα στον Παγκόσμιο Ιστό

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) - Τ.Ε.Ε.

   
 • ΦΕΚ 4373/1-10-2018
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ2/160050/26-9-2018. Τροποποίηση της Φ2/107972/Δ4/28-06-2018 (Β΄ 2636) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ωρολόγιο Προγραμμάτων μαθημάτων του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 183)», ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων «ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ» και «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ2/160042/Δ4/26-09-2018. Τροποποίηση της Φ2/65921/Δ4/21-04-2017 (Β΄ 1426) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ωρολόγιο Προγραμμάτων μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)», όπως ισχύει, ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων ειδικότητας της Ειδικότητας «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.


ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
 • ΦΕΚ 3976/13-9-2018
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ2/148034/Δ4/10-9-2018. Συμπλήρωση της αριθμ. Φ2/198315/Δ4/ 16-11-2017 (Β΄ 4174) υπουργικής απόφασης περί των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών των μαθημάτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑ.Λ. με το Πρόγραμμα Σπουδών της Ιταλικής και της Ισπανικής Γλώσσας του μαθήματος «Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά ή Ισπανικά» της ειδικότητας «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» της Γ΄ τάξης του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
 • ΦΕΚ 2187/12-6-2018
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ2/92271/Δ4/5-6-2018. Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των Τεχνολογικών - Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

 • ΦΕΚ 2122/8-6-2018
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ2/89289/Δ4/31-5-2018. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ2/65921/Δ4/ 21-04-2017 (Β’ 1426) υπουργικής απόφασης «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ’ Τάξης Ημερήσιου και της Γ’ και Δ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83)», όπως ισχύει, ως προς μαθήματα ειδικότητας της ειδικότητας «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας.
 • ΦΕΚ 4491/19-12-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ2/220509/Δ4/14-12-2017. Ωρολόγια Προγράμματα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 (παρ. 3) του ν. 4473/2017 (Α΄ 78).
 • ΦΕΚ 4174/30-11-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ2/198315/Δ4/16-11-2017. Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος επιλογής «Αρχές Οικονομίας» της Α΄ τάξης, των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β΄ τάξης και των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83).
 • ΦΕΚ 2322/7-7-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ2/108490/Δ4/28-6-2017. Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Τεχνολογικών - Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β’ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83).
 • ΦΕΚ 1427/26-4-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ2/95229/Δ4/7-6-2017. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ2/65921/Δ4/ 21-04-2017 (Β' 1426) υπουργικής απόφασης «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ' Τάξης Ημερήσιου και της Γ' και Δ' τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α' 83).
 • ΦΕΚ 1427/26-4-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ2/ 65926/Δ4/21-4-2017. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ2/88938/Δ4/ 01-06-2016 (Β’ 1567) υπουργικής απόφασης «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α’ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών - Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β’ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83)», όπως ισχύει, ως προς το χαρακτηρισμό μαθημάτων Επιλογής της Α’ τάξης και ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα των Τομέων Εφαρμοσμένων Τεχνών και Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Β’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 1426/26-4-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ2/65921/Δ4/21-4-2017. Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ Τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
 • ΦΕΚ 3253/11-10-2016
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ2/159819/Δ4/28-9-2016. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ2/127065/Δ4/ 1.8.2016 (Β' 2434) υπουργικής απόφασης ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών» του Τομέα Μηχανολογίας της Γ' τάξης Ημερήσιου και Γ' και Δ' τάξεων Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 2434/5-8-2016
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ2/127074/Δ4/1-8-2016. Τροποποίηση της με αριθμ. Φ2/88938/01-06-2016 (Β’ 1567) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α’ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών - Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β’ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν.4386/2016 (Α’ 83)», ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τομέα Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας της Β’ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ2/127065/Δ4/1-8-2016. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 88070/Δ4/04-06-2015 (Β' 1053) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α' τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β', Γ' τάξεων Ημερησίων και Α', Β' και Γ' τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού».
 • ΦΕΚ 2177/13-7-2016
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ2/113700/Δ4/11-7-2016. Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83)
 • ΦΕΚ 1615/8-6-2016
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ2/85866/Δ4/26-5-2016. Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων ειδικοτήτων της Ομάδας Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Εφαρμογών της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193).
 • ΦΕΚ 1567/2-6-20106
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ2/88938/Δ4/1-6-2016. Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
 • ΦΕΚ 1481/25-5-2016
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ2/79006/Δ4/17-5-2016. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 88070/Δ4/04-06-2015 (Β΄ 1053) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού».
 • ΦΕΚ 772/22-3-2016
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ2/41874/Δ4/9-3-2016. Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 770/22-3-2016
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ2/41902/Δ4/9-3-2016. Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων ειδικοτήτων του Τομέα Δομικών Έργων της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών των Β΄ και Γ΄ τάξεων ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 731/18-3-2016
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ2/41879/Δ4/9-3-2016. Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 465/24-2-2016
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ2/26515/Δ4/16-2-2016. Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων ειδικοτήτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Ομάδας Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Εφαρμογών της Α ́ και Β ́ τάξης ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 286/12-2-2016
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ2/13727/Δ4/28-1-2016. Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών των Α', Β' και Γ' τάξεων Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 64/22-1-2016
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ2/5298/Δ4/15-1-2016. Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού, Τομέων και Ειδικοτήτων Υγείας − Πρόνοιας και Αισθητικής – Κομμωτικής των Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 2545/25-11-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ2/182893/Δ4/13-11-2015. Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων ειδικοτήτων του Τομέα Βιομηχανικού Σχεδιασμού της Ομάδας Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Εφαρμογών της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 2446/13-11-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ2/177558/Δ4/5-11-2015. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Εργασιακό περιβάλλον, Ασφάλεια και Υγιεινή» όλων των Ομάδων Προσανατολισμού της Α΄ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
 • Φ8/143083/Δ4/14-9-2015
Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. Φ2/88070/Δ4/04.06.2015 (Β΄ 1053) Υπουργικής Απόφασης περί Ωρολόγιου Προγράμματος των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού
 • ΦΕΚ 2042/18-9-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ2/141441/Δ4/10-9-2015. Τροποποίηση της αριθμ. Φ2/88070/Δ4/04−06−2015 (Β΄ 1053) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού»
 • ΦΕΚ 2010/16-9-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ2/141426/Δ4/10-9-20105. Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» της Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών των τάξεων Β΄ και Γ Ημερήσιων και Β΄, Γ και Δ΄ Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 1053/5-6-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ2/88070/Δ4/4-6-2015. Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού.
 • ΦΕΚ 2772/16-10-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 160604/Γ2/6-10-2014. Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων ανά ειδικότητα, τομέα, Ομάδας Προσανατολισμού της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 1411/3-6-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 82852/Γ2/27-5-2014. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Φυσικής της Α' τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 1336/26-5-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 77204/Γ2/16-5-2014. Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β', Γ' τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των B΄, Γ΄, Δ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 934/14-4-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 53235/Γ2/7-4-2014. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 932/14-4-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 53243/Γ2/7-4-2014. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) Α' τάξης Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου. .
 • ΦΕΚ 785/31-3-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 43898/Γ2/24-3-2014. Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων των Ομάδων Προσανατολισμού της Α΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 2809/5-11-2013
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 155856/Γ2/22-10-2014. Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 85040/Γ2/30−07−2007 Υ.Α. «Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών της Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ» (ΦΕΚ Β΄1564).
 • ΦΕΚ 193/17-9-2013
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4186. Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.
 • ΦΕΚ 2211/9-9-2013
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 116605/Γ2/23-8-2013. Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης του Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 2893/26-10-2012
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 127851/Γ2/18-10-2012. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική» της Β΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 127846/Γ2/18-10-2012. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Χημεία» της Β΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 2551/19-9-2012
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 105559/Γ2/12-9-2012. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος βασικών ικανοτήτων «Πολιτειακή Παιδεία» της Α΄ Τάξης ημερησίων ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 2528/17-9-2012
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 102724/Γ2/7-9-2012. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος επιλογής «Βασικές εφαρμογές Γεωπονίας και Τεχνολογίας τροφίμων» της Α' Τάξης ημερησίων ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 2499/13-9-2012
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 100579/Γ2/4-9-2012. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος επιλογής «Αγωγή Υγείας - Πρώτες Βοήθειες» της Α΄ Τάξης ημερησίων ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 1131/10-4-2012
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 37596/Γ2/3-4-2012. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 111276/Γ2/08-10-2007 υπουργικής απόφασης "Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ (ΦΕΚ 2057 Β΄)" και της υπ’ αριθμ. 138011/Γ2/3-12-2007 υπουργικής απόφασης "Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (ΦΕΚ 26 Β΄)".
 • ΦΕΚ 2080/20-9-2011
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 106063/Γ2/15-9-2011. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 118833/Γ2/9-11-2006 Υ.Α. «Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Α’ Τάξης ΕΠΑ.Λ.».
 • ΦΕΚ 1643/21-7-2011
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 73030/Γ2/30-6-2011. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ.111276/Γ2/8-10-2007 Υ.Α. «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ» (ΦΕΚ 2057 Β΄) και 138011/Γ2/3-12-2007 Υ.Α. «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄, Γ΄ και .΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (ΦΕΚ 26 /Β΄/2008)».
 • 126265/Γ2/11-10-2010
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος “Ξένη Γλώσσα” στα Επαγγελματικά Λύκεια.
 • 540/Γ2/5-1-2010
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 111276/Γ2/08-10-2007 (ΦΕΚ 2057 Β') Υ.Α., “Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ημερησίων ΕΠΑ.Λ."
 • 128761/Γ2/19-10-2009
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Στοιχεία Τεχνολογίας» της Α΄ Τάξης Ημερησίου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 603/2-4-2009
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 28968/Γ2/13-3-2009. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 111276/Γ2/8.10.2007 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2057 Β΄) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.» και συγκεκριμένα ό,τι αφορά στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.
 • 114036/Γ2/5-9-2008
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 111276/Γ2/8.10.07 Υ.Α. (ΦΕΚ 2057/ΤΒ΄/23.10.07) "Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ." και συγκεκριμένα ό,τι αφορά το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 1493/30-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74910/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων, του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1304/7-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74898/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σχεδιαστών Δομικών Έργων, του τομέα Δομικών Έργων, της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1294/3-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74907/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου, του τομέα Οχημάτων, της Γ’ τάξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1293/3-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74921/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Συστημάτων και Δικτύων, του τομέα Ηλεκτρονικής, της Γ' τάξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1279/2-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74919/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, του τομέα Υγείας Πρόνοιας, της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1278/2-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74915/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, του τομέα Υγείας Πρόνοιας, της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1277/2-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74916/Γ2/10-6-2008. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών, του τομέα Μηχανολογίας, της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1276/2-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74912/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού, του τομέα Μηχανολογίας, της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1275/2-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74894/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ, του τομέα Πληροφορικής, της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74922/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Γραφικών Τεχνών, του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74914/Γ2/10-6-2008. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, του τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74911/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων, του τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1257/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74913/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας, του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1256/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74908/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, του τομέα Ναυτικός – Πλοιάρχων, της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1255/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74897/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών, του τομέα Υγείας – Πρόνοιας, της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1254/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74895/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, του τομέα Ναυτικός – Μηχανικών, της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1253/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74902/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος, του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1212/30-6-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74904/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, του Ηλεκτρολογικού τομέα, της Γ' τάξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1211/30-6-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74918/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών, του τομέα Ηλεκτρονικής, της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1210/30-6-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74920/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Επιλογής, της Γ' τάξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 2057/23-10-2007
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 111277/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Στοιχεία Τεχνολογίας» του Τεχνολογικού Κύκλου της Α' Τάξης ΕΠΑ.Λ.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 111276/Γ2/8-10-2007. Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α', Β' και Γ' Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 1564/17-8-2007
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 85040/Γ2/30-7-2007. Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών μαθημάτων της Β' Τάξης ΕΠΑ.Λ.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 85047/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Χημεία» της Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 1563/17-8-2007
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 85033/Γ2/30-7-2007. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Ηλεκτρονικής της Β' Τάξης ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 1562/17-8-2007
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 85056/Γ2/30-7-2007. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Ηλεκτρολογικού Τομέα της Β' Τάξης ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 1522/17-8-2007
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 85052/Γ2/30-7-2007Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Οχημάτων της Β' Τάξης ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 1521/17-8-2007
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 85050/Γ2/30-7-2007. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Μηχανολογίας της Β' Τάξης ΕΠΑ.Λ.
 • 85045/Γ2/30-7-2007
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος "Φυσική" της Β' Τάξης ΕΠΑ.Λ.
 • 85043/Γ2/30-7-2007
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Ναυτικού - Μηχανικών της Β' Τάξης ΕΠΑ.Λ.
 • 85039/Γ2/30-7-2007
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Ναυτικού - Πλοιάρχων της Β' Τάξης ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 1561/17-8-2007
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 85038/Γ2/30-7-2007. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της Β' Τάξης ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 1448/9-8-2007
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 85030/Γ2/30-7-2007. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος της Β' Τάξης ΕΠΑ.Λ.
 • 85026/Γ2/30-7-2007
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Υγείας Πρόνοιας της Β' Τάξης ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 1709/22-11-2006
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 118832/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος "Ευρωπαϊκή Ένωση (Θεσμοί και Πολιτικές)" του Κύκλου Υπηρεσιών της Α' Τάξης ΕΠΑ.Λ.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 118834/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος "Τεχνολογία και Ανάπτυξη" του Κύκλου Υπηρεσιών της Α' Τάξης ΕΠΑ.Λ.
 • 118833/Γ2/9-11-2006
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Α΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 1761/5-12-2006
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 118830/Γ2/9-11-2006. Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Α΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ Ναυτικού-Ναυτιλιακού Κύκλου.
 • ΦΕΚ 1734/28-11-2006
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 118829/Γ2/9-11-2006. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Τεχνικό Σχέδιο» του Τεχνολογικού Κύκλου της Α' Τάξης ΕΠΑ.Λ .
 • 118828/Γ2/9-11-2006
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Περιβάλλον Εργασίας» του Τεχνολογικού Κύκλου και του Κύκλου Υπηρεσιών της Α' Τάξης ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 536/5-5-2003
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 38452/Γ2/18-4-2003. Προγράμματα Σπουδών των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας.
 • ΦΕΚ 304/13-3-2003
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 21072β/Γ2/28-2-2003. Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) ...
 • ΦΕΚ 1022/11-8-2000
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Γ2/2686/20-7-2000. Ωρολόγια Προγράμματα και Προγράμματα Σπουδών των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.). (Τομείς Οικονομίας και Διοίκησης και Αισθητικής - Κομμωτικής).
 • ΦΕΚ 2293/31-12-1999
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Γ2/5990/17-12-1999. Προγράμματα Σπουδών των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.). (Τομέας Αισθητικής - Κομμωτικής)
 • ΦΕΚ 1633/29-12-2000
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Γ2/5148/12-12-2000. Προγράμματα Σπουδών και Ωρολόγια Προγράμματα των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.).
 • ΦΕΚ 1020/11-8-2000
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Γ2/2682/20-7-2000. Ωρολόγια Προγράμματα και Προγράμματα Σπουδών των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.).
 • ΦΕΚ 2327/31-12-1999
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Γ2/4219-η/20-8-1999. Προγράμματα Σπουδών των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.).
 • ΦΕΚ 2325/31-12-1999
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Γ2/4219-στ/20-8-1999. Προγράμματα Σπουδών των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.).
 • ΦΕΚ 2320/31-12-1999
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Γ2/4219-α/20-8-1999. Προγράμματα Σπουδών των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.).
 • ΦΕΚ 2319/31-12-1999
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Γ2/4219/20-8-1999. Προγράμματα Σπουδών των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.).
 • ΦΕΚ 79/7-5-1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 217. Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των ημερήσιων και εσπερινών τεχνικών και επαγγελματικών λυκείων της μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.)

 • ΦΕΚ 2636/5-7-2018
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ2/107972/Δ4/28-6-2018. Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α' 83).
 • ΦΕΚ 2275/4-7-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ2/108500/Δ4/28-6-2017. Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ’ Τάξης Ημερήσιου και της Γ’ και Δ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α’ 83).
 • ΦΕΚ 1915/15-7-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 100634/Γ2/30-6-2014. Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των B΄, Γ΄, Δ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 2501/4-10-2013
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 135767/Γ2 /24-10-2013. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική» της B΄ και Γ΄ τάξης Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 2211/9-9-2013
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 116606/Γ2/23-8-2013. Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 1131/10-4-2012
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 37596/Γ2/3-4-2012. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 111276/Γ2/08-10-2007 υπουργικής απόφασης "Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ (ΦΕΚ 2057 Β΄)" και της υπ’ αριθμ. 138011/Γ2/3-12-2007 υπουργικής απόφασης "Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (ΦΕΚ 26 Β΄)".
 • 61562/Γ2/31-5-2010
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 138011/Γ2/03-12-2007 (ΦΕΚ 26 A'/2008) Υ.Α., “Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.” στον Τομέα Πληροφορικής και στον Τομέα Γεωπονίας Τροφίμων & Περιβάλλοντος.
 • 18011/Γ2/17-2-2010
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών της Δ΄ Τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του τομέα Ναυτικών – Μηχανικών.
 • 18006/Γ2/17-2-2010
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών της Γ΄ Τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του τομέα Ναυτικών – Μηχανικών.
 • 542/Γ2/5-1-2010
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 138011/Γ2/03-12-2007 Υ.Α. (ΦΕΚ 26 Β'/2008) “Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α', Β' Γ' και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.”
 • 541/Γ2/5-1-2010
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 138011/Γ2/03-12-2007 (ΦΕΚ 26 A'/2008) Υ.Α., “Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.”
 • ΦΕΚ 2294/27-10-2009
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 128763/Γ2/19-10-2009. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 138011/Γ2/3.12.2007 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 26/Β΄/2008) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.».
 • 118604/Γ2/28-9-2009
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Υποστήριξη Συστημάτων, Εφαρμογές και Δίκτυα Η/Υ, του Τομέα Πληροφορικής, της Δ' Τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • 118602/Γ2/28-9-2009
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού του Τομέα Ναυτικών - Μηχανικών της Δ' Τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1270/2-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75158/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σχεδιαστών Δομικών Έργων, του τομέα Δομικών Έργων, της Γ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75152/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, του τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, της Γ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75150/Γ2 .Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων, του τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, της Γ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1269/2-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75173/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σύγχρονη Επιχειρηματική Γεωργία, του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, της Γ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1268/2-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75180/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του τομέα Οχημάτων, της Γ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1267/2-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75166/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού, του τομέα Μηχανολογίας, της Γ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1266/2-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75182/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, του Ηλεκτρολογικού τομέα, της Γ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1265/2-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75273/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, του τομέα Ναυτικού – Πλοιάρχων, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1264/2-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75254/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, του τομέα Υγείας – Πρόνοιας, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1244/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75147/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, του τομέα Ναυτικού – Πλοιάρχων, της Γ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1243/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75175/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών, του τομέα Ηλεκτρονικής, της Γ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1242/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75167/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Έργα Τοπίου και Περιβάλλον, του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, της Γ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1241/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75171/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Τεχνολογία και Έλεγχος Τροφίμων, του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, της Γ' τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1240/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75162/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών, του τομέα Μηχανολογίας, της Γ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1239/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75157/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών, του τομέα Υγείας – Πρόνοιας, της Γ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1238/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75154/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Γραφικών Τεχνών, του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Γ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75161/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, της Γ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75153/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, του τομέα Υγείας – Πρόνοιας, της Γ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1237/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75151/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Υποστήριξη Συστημάτων, Εφαρμογές και Δίκτυα Η/Υ, του τομέα Πληροφορικής, της Γ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75268/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Υποστήριξη Συστημάτων, Εφαρμογές και Δίκτυα Η/Υ, του τομέα Πληροφορικής, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75251/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Γραφικών Τεχνών, του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75257/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, του τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75263/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων, του τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.75148/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, του τομέα Υγείας – Πρόνοιας, της Γ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1236/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75275/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σχεδιαστών Δομικών Έργων, του τομέα Δομικών Έργων, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1235/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75271/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών, του τομέα Ηλεκτρονικής, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1234/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75250/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Τεχνολογία και Έλεγχος Τροφίμων, του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1233/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75269/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σύγχρονη Επιχειρηματική Γεωργία, του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1232/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75255/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου, του τομέα Οχημάτων, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1231/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.75259/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών, του τομέα Μηχανολογίας, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1230/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75261/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού, του τομέα Μηχανολογίας, της Δ' τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1229/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.75265/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, του τομέα Ηλεκτρολογίας, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1228/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.75264/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, του τομέα Υγείας – Πρόνοιας, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1227/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75258/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών, του τομέα Υγείας – Πρόνοιας, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1226/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75262/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Επιλογής, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1202/30-6-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75179/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων, του τομέα Ηλεκτρονικής, της Γ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1201/30-6-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75266/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων, του τομέα Ηλεκτρονικής, της Δ' τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1200/30-6-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75276/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Έργα Τοπίου και Περιβάλλον, του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, της Δ' τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • 138011/Γ2/3-12-2007
Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
 • 117633/Γ2/19-10-2007
Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

 • ΦΕΚ 1790/21-5-2019
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 77577/Δ2/16-5-2019. Ωρολόγιο προγραμμάτων μαθημάτων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 77568/Δ2/16-5-2019. Τροποποίηση της με 139454/Δ2/28-08-2018 υπουργικής απόφασης με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου» (ΦΕΚ 3807 Β΄) ως προς το Ωρολόγιο Προγραμμάτων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 4452/8-10-2018
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 150218/Δ2/12-9-2018. Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 76099/Δ2/11-05-2018 Υπουργικής Απόφασης «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (1704 Β΄)
 • ΦΕΚ 3807/4-9-2018
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 139454/Δ2/28-8-2018. Ωρολόγιο Προγραμμάτων μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 3768/26-10-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 177620/Δ2/20-10-2017. Τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος της Γ΄ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 3321/21-9-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 150918/Δ2/12-9-2017. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» της Β’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 941/25-5-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 82443/Δ2/22-5-2015. Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 197/23-1-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 8561/Δ2/19-1-2015. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική Αγωγή» της Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 189/23-1-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 8564/Δ2/19-1-2015. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Πληροφορική» της Γ΄ τάξης Ομάδας Προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών Γενικού Λυκείου
 • ΦΕΚ 188/23-1-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 8602/Δ2/19-1-2015. Πρόγραμμα Σπουδών για τα ειδικά μαθήματα Ελεύθερο Σχέδιο και το Γραμμικό Σχέδιο.
 • ΦΕΚ 186/23-1-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 8614/Δ2/19-1-2015. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων» της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 185/23-1-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 8619/Δ2/19-1-2015. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 184/23-1-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 8570/Δ2/19-1-2015. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική» της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και της ομάδας προσανατολισμού Θετικών Σπουδών της Β΄ και Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 183/23-1-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 8601/Δ2/19-1-2015. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Χημεία» της Α΄ και Β' τάξης Γενικού Λυκείου και της ομάδας προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών της Γ' τάξης Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 182/23-1-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 8562/Δ2/19-1-2015. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Θρησκευτικά» της Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 181/23-1-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 8613/Δ2/19-1-2015. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Ιστορία» της Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού, της Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης Γυμνασίου, της Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου, της ομάδας προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και της ομάδας προσανατολισμού Οικονομικών−Πολιτικών−Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 180/23-1-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 8567/Δ2/19-1-2015. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Αρχές Φυσικών Επιστημών» της Γ΄ τάξης της ομάδας προσανατολισμού των Οικονομικών−Πολιτικών−Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 162/22-1-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 8622/Δ2/19-1-2015. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Μαθηματικά» της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και της ομάδας προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών της Β΄ και Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και του μαθήματος «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής» της Γ΄ τάξης της ομάδας προσανατολισμού των Οικονομικών − Πολιτικών − Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 157/22-1-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 8565/Δ2/19-1-2015. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών» της Γ΄ τάξης της ομάδας προσανατολισμού των Οικονομικών−Πολιτικών−Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών του Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 156/22-1-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 8560/Δ2/19-1-2015. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» της Α΄, Β΄ τάξης γενικής παιδείας και της Β΄, Γ΄ τάξης της Ομάδας Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών του Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 155/22-1-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 8604/Δ2/19-1-2015. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Καλλιτεχνική Παιδεία» της Α' τάξης Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 154/22-1-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 8621/Δ2/19-1-2015. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Βιολογία» της Α΄, Β΄ τάξης Γενικής Παιδείας Γενικού Λυκείου και της ομάδας προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 153/22-1-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 8563/Δ2/19-1-2015. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Αρχές Οικονομικής Επιστήμης» της Γ΄ τάξης της Ομάδας Προσανατολισμού των Οικονομικών−Πολιτικών−Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 2406/9-9-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 137433/Γ2/2-9-2014. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 63447/Γ2/27-06-2005 υπουργική απόφαση (Β ́ 921) με θέμα «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων  Α', Β' και Γ' του Ενιαίου Λυκείου»
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 137429/Γ2/2-9-2014. Διδασκαλία β' ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 137430/Γ2/2-9-2014. Διδασκαλία ξένης γλώσσας στο Γενικό Λύκειο.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 137437/Γ2/2-9-2014. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Τεχνολογία» για τις Α', Β', Γ' τάξεις Γυμνασίου.
 • ΦΕΚ 2300/27-8-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 131378/Γ2/19-8-2014. Πρόγραμμα Σπουδών του διακριτού διδακτέου αντικειμένου - κλάδου Βιολογία του μαθήματος Φυσικές Επιστήμες της Β' τάξης Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 1853/7-7-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 99916/Γ2/27-6-2014. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Μαθηματικών της Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών της Β' Λυκείου.
 • ΦΕΚ 1401/2-6-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 80052/Γ2/22-5-2014. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας της Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 80026/Γ2/22-5-2014. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Α΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 80036/Γ2/22-5-2014. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου Γενικής Παιδείας και Ομάδας Προσανατολισμού.
 • ΦΕΚ 934/14-4-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 53235/Γ2/7-4-2014. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» Β' τάξης Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 53250/Γ2/7-4-2014. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) Β' τάξης Γενικού Λυκείου.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 53254/Γ2/7-4-2014. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών» Β' τάξης Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 932/14-4-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 53248/Γ2/7-4-2014. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α' τάξης Γενικού Λυκείου.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 53243/Γ2/7-4-2014. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) Α' τάξης Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου. .
 • ΦΕΚ 2121/28-8-2013
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 115478/Γ2/21-8-2013. Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Α' τάξης του Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 1173/15-5-2013
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 61019/Γ2/2-5-2013. Πρόγραμμα Σπουδών Άλγεβρας και Γεωμετρίας γενικής παιδείας Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 2499/13-9-2012
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 100540/Γ2/4-9-2012. Πρόγραμμα Σπουδών Χημείας γενικής παιδείας Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 100537/Γ2/4-9-2012. Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής γενικής παιδείας Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 1163/10-4-2012
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 36799/Γ2/2-4-2012. Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 1966/2-9-2011
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 86157/Γ2. Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 59609/Γ2/25−05−2011 (ΦΕΚ Β΄ 1213) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου».
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 86160/Γ2. Διδασκαλία ξένης γλώσσας στο Γενικό Λύκειο.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 86440/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών ΧΗΜΕΙΑΣ Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 1562/27-6-2011
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 70001/Γ2. Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου
 • ΦΕΚ 1213/14-6-2011
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 59618/Γ2. Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 59609/Γ2. Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 1002/26-5-2011
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 55163/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ Γενικού Λυκείου
 • ΦΕΚ 921/5-7-2005
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 63447/Γ2/27-6-2005. Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄,  Β΄ και Γ΄ του Ενιαίου Λυκείου.
 • ΦΕΚ 150/13-2-2003
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 10583/Γ2. Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών της Φυσικής του Ενιαίου Λυκείου.
 • ΦΕΚ 131/7-2-2002
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 8212/Γ2/28-1-2002. Πρόγραμμα σπουδών των μαθημάτων των Α', Β', Γ' τάξεων του Ενιαίου Λυκείου.
 • ΦΕΚ 1540/29-7-1999
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Γ2/2768. Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της Α', Β', Γ' τάξης του Ενιαίου Λυκείου για το σχολικό έτος 1999-2000.
 • ΦΕΚ 1342/30-6-1999
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Γ2/2861. Πρόγραμμα Σπουδών Μαθηματικών Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου.
 • ΦΕΚ 343/13-4-1999
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.Γ2/1095/5-3-1999. Πρόγραμμα Σπουδών Χημείας Ενιαίου Λυκείου.
 • ΦΕΚ 561/6-5-1999
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Γ2/1088/5-3-1999. Πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος "Γλωσσική Διδασκαλία" στο Γυμνάσιο και το Λύκειο.
 • ΦΕΚ 406/5-5-1998
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Γ2/2289/26-3-1998. Αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος των Θρησκευτικών των Α', Β', Γ' τάξεων του Ενιαίου Λυκείου.

 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

 • ΦΕΚ 3768/26-10-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 177627/Δ2/20-10-2017.Τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 941/25-5-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 82437/Δ2/22-5-2015. Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 82443/Δ2/22-5-2015. Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 1853/7-7-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 99927/Γ2/27-6-2014. Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α', Β', Γ' και Δ' τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου. (καταργήθηκε)
 • ΦΕΚ 1401/2-6-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 80026/Γ2/22-5-2014. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Α΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 2121/28-8-2013
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 115480/Γ2/21-8-2013. Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α' και Β' τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 1163/10-4-2012
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 36798/Γ2/2-4-2012 Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Β΄ και Γ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 921/5-7-2005
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 63444/Γ2/27-6-2005. Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄,  Β΄, Γ΄ και Δ΄ Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων.

 

ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑΛ

 • ΦΕΚ 2361/20-6-2018
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ11/97148/Δ4/13-6-2018. Προγράμματα Σπουδών για το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ. των παρακάτω ειδικοτήτων: «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών», «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής», «Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής», «Τεχνικός Οχημάτων», «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων», «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής», «Βοηθός Νοσηλευτή», «Σύγχρονη Επιχειρηματική Γεωργία» (Πιλοτική Τάξη Μαθητείας), «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» (Πι- λοτική Τάξη Μαθητείας), «Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις» (Πιλοτική Τάξη Μαθητείας).
 • ΦΕΚ 3820/31-10-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ2/181534/Δ4/25-10-2017. Προγράμματα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» των αποφοίτων των ειδικοτήτων:
«Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών»
«Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων»
«Γραφικών Τεχνών»
«Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών»
«Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού»
«Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων»
«Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων»
«Αισθητικής Τέχνης»
«Βοηθός Φυσικοθεραπευτή»
 • ΦΕΚ 836/15-3-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ2/33691/Δ4/1-3-2017. Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής».
 • ΦΕΚ 796/13-3-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ2/33687/Δ4/1-3-2017. Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνικός Οχημάτων».
 • ΦΕΚ 781/13-3-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ2/33697/Δ4/1-3-2017. Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής».
 • ΦΕΚ 780/13-3-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ2/33692/Δ4/1-3-2017. Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής».
 • ΦΕΚ 756/9-3-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ2/26651/Δ4/16-2-2017. Πρόγραμμα Σπουδών για την «Υλοποίηση της Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας» για την ειδικότητα «Σύγχρονη Επιχειρηματική Γεωργία».
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ2/26650/Δ4/16-2-2017. Πρόγραμμα Σπουδών για την «Υλοποίηση της Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας» για την ειδικότητα «Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις».
 • ΦΕΚ 732/9-3-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ2/ 33685/Δ4/1-3-2017. Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων».
 • ΦΕΚ 731/9-3-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ2/33695/Δ4/1-3-2017. Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτή»
 • ΦΕΚ 730/9-3-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ2/33678/Δ4/1-3-2017. Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών».

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 • ΦΕΚ 2920/13-9-2016
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 143575/Δ2/7-9-2016. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο.
 • ΦΕΚ 1640/9-6-2016
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 93381/Δ2/7-6-2016. Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του ημερησίου γυμνασίου.
 • ΦΕΚ 2121/28-8-2013
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 115475/Γ2/21-8-2013. Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α', Β', Γ' τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 115472/Γ2/21-8-2013. Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α', Β', Γ' τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου .
 • ΦΕΚ 1890/4-9-2009
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 105954/Γ2/3-9-2009. Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 54530/Γ2/2.6.2005 υπουργικής απόφασης, που αφορά στην εισαγωγή της Ισπανικής Γλώσσας στο Ωρολόγιο Πρόγραµµα του Ηµερησίου Γυµνασίου.
 • ΦΕΚ 2129/14-10-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 130535/Γ2. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 54530/Γ2/2.6.2005 υπουργικής απόφασης που αφορά στην εισαγωγή της Ιταλικής Γλώσσας στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ημερησίου Γυμνασίου. (Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου).
 • ΦΕΚ 1154/28-6-2006
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74671/Γ2/21-7-2006. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 54530/Γ2/2.6.2005 υπουργικής απόφασης ως προς τα μαθήματα του Γυμνασίου.
 • 54530/Γ2/2-6-2005
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Hμερησίου Γυμνασίου.
 • 54529/Γ2/2-6-2005
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄,Β΄,Γ΄ τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου.
 • ΦΕΚ 1342/30-6-1999
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Γ2/2861. Πρόγραμμα Σπουδών Μαθηματικών Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

 • ΦΕΚ 1324/11-5-2016
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΕΠΑ.Σ.)

 •  ΦΕΚ 663/20-4-2011
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 44165/Γ2. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ.138009/Γ2/3-12-2007 Υ.Α. «Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας Τεχνικών Αερίων Καυσίμων της Α΄ Τάξης ΕΠΑ.Σ» (ΦΕΚ 48 Β΄/2008).
 • 118601/Γ2/28-9-2009
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Γαλακτοκομίας - Τυροκομίας της Α' Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • 118600/Γ2/28-9-2009
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ξυλογλυπτικής - Διακοσμητικής Επίπλου, της Α' Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • ΦΕΚ 1292/3-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75033/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • ΦΕΚ 1291/3-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75035/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Αμπελουργίας – Οινοτεχνίας, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • ΦΕΚ 1290/3-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75009/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Αγροτικών Μηχανημάτων, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • ΦΕΚ 1274/2-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75029/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • ΦΕΚ 1273/2-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75006/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75024/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Βοηθών Φυσικοθεραπευτών, της Β' τά.ξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75015/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Επιπλοποιίας, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75020/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Αργυροχρυσοχοΐας, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75025/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75011/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας Κεραμικής – Πηλοπλαστικής της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75007/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ψηφιδογραφίας – Υαλογραφίας, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75003/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αποκατάστασης, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75008/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Αισθητικής Τέχνης, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75021/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Βοηθών Οδοντοτεχνιτών, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • ΦΕΚ 1272/2-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75017/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Κτιριακών Έργων, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • ΦΕΚ 1271/2-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75002/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Αμαξωμάτων, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • ΦΕΚ 1251/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75027/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • ΦΕΚ 1250/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75028/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Δενδροκομίας, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • ΦΕΚ 1249/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75030/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονική Τοπίου, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • ΦΕΚ 1247/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 74998/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ξυλογλυπτικής – Διακοσμητικής Επίπλου, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • ΦΕΚ 1246/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75026/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • ΦΕΚ 1245/1-7-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75016/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • ΦΕΚ 1209/30-6-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75032/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Θερμοκηπιακών Κατασκευών και Καλλιεργειών, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • ΦΕΚ 1208/30-6-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75004/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας Τεχνητών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου) της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • ΦΕΚ 1207/30-6-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75012/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ζωοτεχνίας, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • ΦΕΚ 1206/30-6-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75014/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • ΦΕΚ 1205/30-6-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75022/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Εργαλειομηχανών – CNC, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • ΦΕΚ 1203/30-6-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75010/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Βοηθών Φαρμακείων, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 75005/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Κομμωτικής Τέχνης, της Β' τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • 28118/Γ2/4-3-2008
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Α' και Β' Τάξεων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).
 • 21142/Γ2/20-2-2008
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας "Δενδροκομίας"  της Α' Τάξης ΕΠΑ.Σ.
 • ΦΕΚ 48/18-1-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 138009/Γ2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων της Α' Τάξης ΕΠΑ.Σ.
 • ΦΕΚ 2086/29-10-2007
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 113770/Γ2/12-10-2007. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας «Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών» της Α' Τάξης ΕΠΑ.Σ.
 • 117625/Γ2/19-10-2007
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της ειδικότητας "Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου"  των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).
 • 114535/Γ2/15-10-2007
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων ειδικοτήτων της Α' Τάξης ΕΠΑ.Σ. (Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων, Επιπλοποιία, Κεραμική - Πηλοπλαστική, Υαλογραφία - Ψηφιδογραφία, Συντήρηση Έργων Τέχνης - Αποκατάσταση, Κτιριακών Έργων, Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου).
 • 113805/Γ2/12-10-2007
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας "Αμαξωμάτων" της Α' Τάξης ΕΠΑ.Σ.
 • 113804/Γ2/12-10-2007
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας "Κομμωτικής Τέχνης" της Α' Τάξης ΕΠΑ.Σ.
 • 113800/Γ2/12-10-2007
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας "Αισθητικής Τέχνης" της Α' Τάξης ΕΠΑ.Σ.
 • 113799/Γ2/12-10-2007
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας "Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων" της Α' Τάξης ΕΠΑ.Σ.
 • 113794/Γ2/12-10-2007
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας "Βοηθών Οδοντοτεχνιτών" της Α' Τάξης ΕΠΑ.Σ.
 • 113793/Γ2/12-10-2007
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας "Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων & Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης" της Α' Τάξης ΕΠΑ.Σ.
 • 113791/Γ2/12-10-2007
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας "Βοηθών Φυσιοθεραπευτών" της Α' Τάξης ΕΠΑ.Σ.
 • 113789/Γ2/12-10-2007
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας "Βοηθών Φαρμακείων " της Α' Τάξης ΕΠΑ.Σ.
 • 113788/Γ2/12-10-2007
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας "Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονικής Tοπίου" της Α' Τάξης ΕΠΑ.Σ.
 • 113785/Γ2/12-10-2007
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας "Επιχειρήσεων Aγροτουρισμού και Aγροβιοτεχνίας" της Α΄ Τάξης ΕΠΑ.Σ.
 • 113782/Γ2/12-10-2007
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας "Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος" της Α' Τάξης ΕΠΑ.Σ.
 • 113778/Γ2/12-10-2007
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας "Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών" της Α' Τάξης ΕΠΑ.Σ.
 • 113774/Γ2/12-10-2007
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας "Αγροτικών Μηχανημάτων" της Α' Τάξης ΕΠΑ.Σ.
 • 113773/Γ2/12-10-2007
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας "Εργαλειομηχανών - CNC" της Α' Τάξης ΕΠΑ.Σ.
 • 113770/Γ2/12-10-2007
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας "Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών" της Α' Τάξης ΕΠΑ.Σ.
 • 113769/Γ2/12-10-2007
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων της ειδικότητας "Ζωοτεχνίας" της Α' Τάξης ΕΠΑ.Σ.
 • 112867/Γ2/11-10-2007
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, ανά ειδικότητα των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).

 

ΥΛΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΛ
  ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΛ
  ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
 • Φ3/227263/Δ4/22-12-2017
Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων ειδικοτήτων του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2017-2018
 • Φ3/212686/Δ4/5-12-2017
Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2017-2018
 • Φ3/176453/Δ4/19-10-2017
Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αγωγή Υγείας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικοτήτων των Τομέων Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και των τομέων Υγείας-Πρόνοιας και Αισθητικής-Κομμωτικής της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-2018.
 • Φ3/174254/Δ4/17-10-2017
Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Οικονομίας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και τα μαθήματα ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2017-2018
 • 164264/Δ2/3-10-2017
Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο για το σχολ. έτος 2017 – 2018
 • 163578/Δ2/2-10-2017
Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2017 – 2018.
 • 164308/Δ2/3-10-2017
Οδηγίες για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο για το σχολ. έτος 2017 – 2018.
 • 163615/Δ2/2-10-2017
Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ στη Β΄ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2017 – 2018
 • 163648/Δ2/2-10-2017
Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής στην Α΄ τάξη Ημερήσιου ΓΕΛ και στην Α΄ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολ. έτος 2017 – 2018.
 • Φ3/162817/Δ4/29-9-2017
Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας «Πληροφορική» (Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.) και «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» (Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.), των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής των Γ’ και Δ΄ τάξεων των ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2017-2018
 • Φ3/162773/Δ4/29-9-2017
Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-2018.
 • Φ3/162729/Δ4/29-9-2017
Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου» (Α' τάξης ΕΠΑ.Λ.), των μαθημάτων του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού (Β' τάξης ΕΠΑ.Λ.) και των μαθημάτων της ειδικότητας «Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής» (Γ' Τάξης ΕΠΑ.Λ.) και «Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής» (Δ' Τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.) για το σχ. έτος 2017-2018
 • Φ3/159780/Δ4/25-9-2017
Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας της Γ’ τάξης Ημερήσιου και της Γ’ και Δ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-2018.
 • Φ3/152814/Δ4/14-9-2017
Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Προσανατολισμού της Α’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-2018.
 • Φ20/1835/222136/Δ1/28-12-2016
Οδηγίες διδασκαλίας και διδακτέα ύλη Δημοτικού Σχολείου 2016-17 για το διδακτικό μαθησιακό αντικείμενο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών.
 • Φ3/197453/Δ4/18-11-2016
Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Προσανατολισμού «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Ασφάλεια & Υγεία στο χώρο εργασίας» της Α΄ τάξης Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2016-2017.
 • Φ4/183691/Δ4/1-11-2016
Οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης των μαθητών/τριών στο μάθημα Γενικής Παιδείας «Νέα Ελληνικά» της Α΄ και Β΄ τάξης ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2016-2017.
 • 179544/Δ2/26-10-2016
Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας (project) της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Α΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2016-2017
 • Φ3/175191/Δ4/20-10-2016
Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αγωγή Υγείας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικοτήτων των Τομέων Υγείας-Πρόνοιας και Αισθητικής-Κομμωτικής της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2016-2017
 • Φ3/175183/Δ4/20-10-2016
Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και τα μαθήματα ειδικοτήτων του Τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής της Γ’ τάξης Ημερήσιου και της Γ’ και Δ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2016-2017
 • Φ3/175178/Δ4/20-10-2016
Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Πληροφορική» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικοτήτων των Γ’ και Δ΄ τάξεων των ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2016-2017
 • Φ3/173843/Δ4/18-10-2016
Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος Επιλογής «Ναυτική Τέχνη»» της Α΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2016-2017
 • Φ3/173837/Δ4/18-10-2016
Οδηγίες διδασκαλίας και Ύλη για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού» (Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.), των μαθημάτων του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού (Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.) και των μαθημάτων της ειδικότητας «Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής» (Γ΄ και Δ΄ τάξεων ΕΠΑ.Λ.) για το σχ. έτος 2016-2017
 • Φ3/173809/Δ4/18-10-2016
Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Οικονομίας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και τα μαθημάτα ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2016-2017
 • Φ3/173773/Δ4/18-10-2016
Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αρχές Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικής» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Ηλεκτρολογίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και τα μαθήματα ειδικοτήτων των Γ’ και Δ΄ τάξεων των ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2016-2017
 • Φ3/169764/Δ4/12-10-2016
Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αρχές Μηχανολογίας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Μηχανολογίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και τα μαθήματα ειδικοτήτων του Τομέα Μηχανολογίας της Γ’ τάξης Ημερήσιου και Γ’ και Δ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2016-2017
 • Φ3/166720/Δ4/7-10-2016
Οδηγίες για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας ως μάθημα Γενικής Παιδείας και ως μάθημα Τομέα και Ειδικότητας των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2016-2017
 • Φ3/166723/Δ4/7-10-2016
Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2016-2017
 • Φ3/159811/Δ4/28-9-2016
Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Προσανατολισμού «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» και «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» της Α΄ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2016-2017
 • Φ3/159794/Δ4/28-9-2016
Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Νέα Ελληνικά» της Α΄ και Β΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2016-2017.
 • 159005/Δ2/27-9-2016
Οδηγίες εφαρμογής των νέων Προγραμμάτων Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο
 • 152929/Δ2/19-9-2016
Διευκρίνιση για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας.
 • 149987/Δ2/15-9-2016
Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο για το σχολ. έτος 2016 – 2017.
 • 144582/Δ2/8-9-2016
Διευκρίνιση για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας.
 • Φ3/207316/Δ4/17-12-2015
Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Πληροφορικής Γενικής Παιδείας και των Ομάδων Προσανατολισμού, Τομέων και Ειδικοτήτων όλων των τάξεων των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016.
 • Φ3/186532/Δ4/19-11-2015
Διευκρινίσεις για οδηγίες διδασκαλίας και διδακτικά βιβλία των μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, Τομέα και Ειδικότητα της Α΄ και Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016.
 • Φ3/182890/Δ4/13-11-2015
Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων ειδικοτήτων της Β΄ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016.
 • Φ3/177559/Δ4/5-11-2015
Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού της Α΄ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016.
 • Φ3/163092/Δ4/15-10-2015
Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των A΄ και Β΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016.
 • Φ3/163085/Δ4/15-10-2015
Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Επιλογής της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και των Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016.
 • 144958/Δ2/16-9-2015
Οδηγίες για τη διδασκαλία των θετικών μαθημάτων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2015-2016.
 • 187213/Δ4/19-11-2014
Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Γενικής Παιδείας «Γεωμετρία» και «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» για την Α΄ και Β΄ τάξη Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου και «Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης» για τη Γ΄ τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015.
 • 174014/Γ2/27-10-2014
Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, Τομέα και Ειδικότητα των Ημερήσιων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2014-2015.
 • 165772/Γ2/14-10-2014
Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Επιλογής για την Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη Ημερησίου και Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015.
 • 160987/Γ2/7-10-2014
Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας στη Γ΄ τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015.
 • 160985/Γ2/7-10-2014
Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας (project) της Α΄ τάξης ημερησίου Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015.
 • 141285/Γ2/8-9-2014
Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας (project) της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Α΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015.
 • 179071/Γ2/22-11-2013
Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού των Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2013-2014
 • 153077/Γ2/18-10-2013
Οδηγίες για τη διδασκαλία Φυσικής και Χημείας του Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2013-2014.
 • 152921/Γ2/18-10-2013
Οδηγίες για τη διδασκαλία των υποστηρικτικών μαθημάτων της Β΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014.
 • 152919/Γ2/18-10-2013
Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων τομέων και ειδικοτήτων του Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), για το σχολικό έτος 2013-2014.
 • 151940/Γ2/17-10-2013
Οδηγίες Διδασκαλίας του μαθήματος «Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία» της Α΄ τάξης ημερησίων ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2013-14.
 • 151934/Γ2/17-10-2013
Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας (project) της Α΄ τάξης ημερησίου Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2013-2014.
 • 147643/Γ2/11-10-2013
Οδηγίες για τη διδασκαλία των θετικών μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2013-2014
 • 147633/Γ2/11-10-2013
Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2013-2014
 • 147630/Γ2/11-10-2013
«Καλλιτεχνική Παιδεία» στην Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου
 • 145844/Γ2/9-10-2013
Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης των Μαθηματικών των Επαγγελματικών Λυκείων, για το σχολικό έτος 2013-14.
 • 145836/Γ2/9-10-2013
Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2013-2014.
 • 139610/Γ2/1-10-2013
Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 • 139607/Γ2/1-10-2013
Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης θετικών μαθημάτων των Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Γ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2013-14
 • 139606/Γ2/1-10-2013
Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης των θετικών μαθημάτων της Α΄ Ημερησίου και Α΄ και Β΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14.
 • 132448/Γ2/19-9-2013
Ενημέρωση για μαθήματα της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 • 132447/Γ2/19-9-2013
Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) της Α΄ τάξης Ημερησίου και της Β΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 • 132446/Γ2/19-9-2013
Διαχείριση διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013 – 2014.
 • 120885/Γ2/3-9-2013
Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας (project) της Α' και Β' τάξης Γενικού Λυκείου και Α' και Β' τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2013-2014
 • 143265/Γ2/15-11-2012
Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας στον Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών στη Β΄ Τάξη Ημερήσιου και στη Γ΄ Τάξη Εσπερινού ΕΠΑΛ- Ενδεικτικοί τίτλοι Ειδικών Θεματικών Δραστηριοτήτων.
 • 142015/Γ2/13-11-2012
Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 106328/Γ2/13-09-2012 εγκυκλίου με θέμα: «Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων τομέων και ειδικοτήτων του Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), για το σχολικό έτος 2012-2013»
 • 138371/Γ2/6-11-2012
Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων «Νέα Ελληνική Γλώσσα», «Νέα Ελληνική Λογοτεχνία», «Νεοελληνική Γλώσσα» και «Νεοελληνική Λογοτεχνία» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2012-2013.
 • 138370/Γ2/6-11-2012
Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης των Μαθηματικών των Επαγγελματικών Λυκείων, για το σχολικό έτος 2012-13.
 • 136356/Γ2/1-11-2012
Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 106328/Γ2/13-09-2012 εγκυκλίου με θέμα: «Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων τομέων και ειδικοτήτων του Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), για το σχολικό έτος 2012-2013».
 • 136348/Γ2/1-11-2012
Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων επιλογής του Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), για το σχολικό έτος 2012-2013.
 • 130547/Γ2/23-10-2012
Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Βασικές Εφαρμογές Γεωπονίας και Τεχνολογίας τροφίμων» της Α΄ τάξης ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2012-2013.
 • 109597/Γ2/19-9-2012
Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 • 106328/Γ2/13-9-2012
Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων τομέων και ειδικοτήτων του Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), για το σχολικό έτος 2012-2013.
 • 106327/Γ2/13-9-2012
Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας του Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), για το σχολικό έτος 2012-2013.
 • 105847/Γ2/13-9-2012
Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 47143/Γ2/27-04-2012 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α με θέμα «Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2012-2013»
 • 104365/Γ2/11-9-2012
Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) για το σχολικό έτος 2012-2013.
 • 102726/Γ2/7-9-2012
Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2012-2013.
 • 102721/Γ2/7-9-2012
Διαχείριση διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, για το σχολικό έτος 2012 – 2013.
 • 102717/Γ2/7-9-2012
Οδηγίες για τη διδασκαλία των Θετικών Μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2012-2013.
 • 79980/Γ2/12-7-2012
Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας στη Β΄ τάξη Ημερησίου και στη Γ΄ τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2012-2013.
 • 76985/Γ2/6-7-2012
Οδηγίες για τη διδασκαλία του Υποστηρικτικού Μαθήματος των Μαθηματικών της Β΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2012-2013.
 • 76981/Γ2/6-7-2012
Οδηγίες για τη διδασκαλία των Υποστηρικτικών Μαθημάτων στη Νέα Ελληνική Γλώσσα και στα Μαθηματικά της Α΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2012-2013.
Αθανάσιος Κουτσονικόλας