Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το πολιτιστικό πρόγραμμα «Η λογοτεχνική παραγωγή της Θεσσαλονίκης. Λογοτεχνία και Δημιουργική Γραφή» υλοποιήθηκε στο Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το σχολικό έτος 2013 – 2014.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος παρουσιάστηκαν:

[ 1 ] στο Φεστιβάλ Παρουσίασης Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων που έλαβε χώρα στο Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Αίθουσα «Αλέξανδρος») στις 30 Απριλίου 2014

[ 2 ] στη 2η Συνάντηση Εκπαιδευτικών Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης: «Νέες Ιδέες – Νέοι Προσανατολισμοί στα Πολιτιστικά και Περιβαλλοντικά Προγράμματα» που έλαβε χώρα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης στις 7 Μαΐου 2014

[ 3 ] στο Συνέδριο “Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση” (6th Conference on Informatics in Education) που διοργανώθηκε από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και έλαβε χώρα στην Κέρκυρα τον Οκτώβριο του 2014.

Λεπτομέρειες σχετικές με την οργάνωση και υλοποίηση του προγράμματος, τα τελικά παραδοτέα του, αλλά και διδακτικό υλικό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος μπορείτε να δείτε πατώντας το κουμπί με την ένδειξη “Προβολή”.