Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη (2Θ)

Πρόγραμμα Σπουδών, Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες Διδασκαλίας

Περισσότερα...
Σχολικό Εγχειρίδιο Πρόγραμμα Σπουδών Διδακτέα ύλη - Οδηγίες Διδασκαλίας
Σχολικό Εγχειρίδιο
Στοιχεία Γεωπονίας & Αγροτικής Ανάπτυξης

Συγγραφείς:
Παπαγεωργίου Κων/νος,
Καλδής Παναγιώτης,
Βιτωράτος Ανδρέας,
Πολύδωρος Βασίλειος,
Κιούσης Γεώργιος

Δείτε και: Το βιβλίου μαθητή online (απλή HTML)

Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Βασικές εφαρμογές Γεωπονίας και Τεχνολογίας τροφίμων», όπως καθορίστηκε στην με αριθμ. 102724/ Γ2/17−09−2012 υπουργική απόφαση
pdf (ΦΕΚ 2528 Β’).

Κατεβάστε την pdf Υ.Α. 111416/09-09-2021 (Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθημάτων του Τομέα σχ. έτους 2021-2022) ή δείτε αναλυτικά πιο κάτω

Κεφ.2ο: Η Αγροτική Ανάπτυξη
Κεφ.4ο: Τα φυτά και η εξέλιξή τους
Κεφ.6ο: Η Βιοτεχνολογία στη Γεωργία
Κεφ.9ο: Ενεργειακή Τεχνολογία στη Γεωργία
Κεφ.10ο: Η Εμπορία των Γεωργικών Προϊόντων

Επισημάνσεις

Κάντε κλικ εδώ για περισσότερα...

Στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνονται εκπαιδευτικές δραστηριότητες που βασίζονται στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Για την υλοποίηση των εν λόγω δραστηριοτήτων, προτείνεται η χρήση εργαστηριακού εξοπλισμού ή/και η αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών, ώστε να ενισχύεται η ανακαλυπτική/διερευνητική μάθηση. Οι μαθητές και οι μαθήτριες χωρίζονται σε ομάδες των 3–5 ατόμων. Κάθε ομάδα ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στη στήλη «Δραστηριότητες» του Προγράμματος Σπουδών, συγκεντρώνει πληροφορίες μέσα από επιλεγμένες πηγές πληροφόρησης ή εκτελεί την εκάστοτε άσκηση, επιτυγχάνοντας την ενεργητική δόμηση της γνώσης. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές και οι μαθήτριες μαθαίνουν πώς να ενεργούν, πώς να μαθαίνουν και πώς να συνεργάζονται με τους άλλους.

Τα βιβλία που αναφέρονται στη στήλη «Εκπαιδευτικό υλικό» του Προγράμματος Σπουδών είναι προς χρήση των εκπαιδευτικών μόνο και δεν συνιστώνται στους μαθητές ως εγχειρίδια. Στην ίδια στήλη γίνεται αναφορά και σε πλείστους διαδικτυακούς τόπους. Ο εκπαιδευτικός επιλέγει αυτούς, που κατά την άποψή του προσφέρονται καλύτερα για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων από τους μαθητές. Για τη διδασκαλία του μαθήματος προτείνονται να χρησιμοποιηθούν τα Εργαστήρια Η/Υ και τα Εργαστήρια του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Ελλείψει εργαστηρίων, ή/και συμπληρωματικά, προτείνεται ο σχεδιασμός διδακτικών επισκέψεων, οι οποίες θα φέρουν τους μαθητές σε επαφή με εργασιακούς χώρους.

Για τη διδασκαλία του 9ου κεφαλαίου «Ενεργειακή Τεχνολογία στη Γεωργία», προτείνεται ο εκπαιδευτικός να σχεδιάσει δραστηριότητες ανάλογες με αυτές των άλλων κεφαλαίων ανατρέχοντας και στις ερωτήσεις του βιβλίου. Λεπτομέρειες που αναφέρονται σε ημερομηνίες, ποσοστά και νούμερα γενικότερα δεν απομνημονεύονται.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό

Περισσότερα...

Κεφ. 2 Η Αγροτική Ανάπτυξη

 1. ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ pdf Αθανασόπουλος Α., Ταγκαλάκη Α., Στοφόρου Β. (Διδακτικό Σενάριο, αποθετήριο «Ιφιγένεια» - πρόσβαση με κωδικούς επιμόρφωσης στις ΤΠΕ).

Κεφ 4.1 Φυτά και εξέλιξη

 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΦΥΤΟ pdf Αθανασόπουλος Α. (Πρακτικά 6ου Συνεδρίου ΕΕΠΕΚ, Τόμος 3ος, σελ. 1265), Βίντεο παρουσίασης

Κεφ 4.4 Πολλαπλασιασμός

 1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Ινστ. Φυλλοβόλων Δένδρων (βίντεο YouTube)

Κεφ 6 Η Βιοτεχνολογία στη Γεωργία

 1. ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ pdf Αλεβίζου Σ., Αντωνίου Δ., Μήσια Ι., Πολύδωρος Β. (Διδακτικό Σενάριο, αποθετήριο «Ιφιγένεια» - πρόσβαση με κωδικούς επιμόρφωσης στις ΤΠΕ)
 2. ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ο. Μαλέζα (Ιστοεξερεύνηση)
 3. ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ pdf Αντωνίου Δ. (Διδακτικό Σενάριο, αποθετήριο «Ιφιγένεια» - πρόσβαση με κωδικούς επιμόρφωσης στις ΤΠΕ)

Κεφ 9 Γεωργία και ενέργεια

 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ για την παραγωγή υγρών και στερεών βιοκαυσίμων στην Ελλάδα pdf Έκδοση Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 2. ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΒΙΟΜΑΖΑ  Επίδειξη διαφορετικών οργανικών υλικών, βίντεο της Εκπαιδευτικής ΡαδιοΤηλεόρασης (Φωτόδεντρο)
 3. ΟΥΤΕ ΚΟΥΚΟΥΤΣΙ ΧΑΜΕΝΟ Jaromir Herskovic, επιμέλεια: ΑΠΘ, HafenCity University of Hamburg, Brunel University West London, βίντεο (Φωτόδεντρο)
 4. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γ. Σιέρρος, Χατζηπαναγιώτου, Παυλίδου (Ιστοεξερεύνηση)
 5. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) Σ. Παπαδήμου (Ιστοεξερεύνηση)

Κεφ 10 Η Εμπορία των Γεωργικών Προϊόντων

 1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ - ΠΓΕ pdf Αθανασόπουλος Α., Κοσμάτου Α., Ταγκαλάκη Α. (Διδακτικό Σενάριο, Αποθετήριο ΕΕΤ, ΙΕΠ)