Αρχές Βιολογικής Γεωργίας (3Θ)

Πρόγραμμα Σπουδών, Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες Διδασκαλίας

Περισσότερα...
Σχολικό Εγχειρίδιο Πρόγραμμα Σπουδών Διδακτέα ύλη - Οδηγίες Διδασκαλίας
Σχολικό Εγχειρίδιο
Στοιχεία Βιολογικής Γεωργίας

Συγγραφείς:
Βλοντάκης Γεώργιος,
Δεσύλλας Μάριος,
Μπίστη Μαρία

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος «Στοιχεία Βιολογικής Γεωργίας» (του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος), όπως καθορίστηκε στην με αριθμ. Γ2/4219−δ/20−8−1999 υπουργική απόφαση.
(pdf ΦΕΚ 2323 Β΄).

Κατεβάστε το pdf ΦΕΚ 3147/Β/2021 (Διδακτέα - εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για το σχολικό έτος 2021-2022) ή κάντε κλίκ πιο κάτω για λεπτομέρειες:

1. Από το βιβλίο «Στοιχεία Βιολογικής Γεωργίας»...

2ο ΜΕΡΟΣ: Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
ΚΕΦ 3ο: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
3.1 ΟΡΙΣΜΟΙ (η συγκεκριμένη ενότητα συμπεριλαμβάνεται μόνο στη διδακτέα ύλη και δεν συμπεριλαμβάνεται στην εξεταστέα) 3.2 ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 3.3 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΚΕΦ 4ο: ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ
4.1 Ο ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 Η σημασία του εδάφους. 4.1.2 Η κατεργασία του εδάφους. 4.1.2.1 Η δομή του εδάφους. 4.1.2.2 Η διασφάλιση καλής δομής του εδάφους. 4.1.3 «Εξυγίανση» του εδάφους. 4.1.4 Η αντιμετώπιση των αγριόχορτων (ζιζανίων), (Η εισαγωγή της υποενότητας και συγκεκριμένα από «Με τον όρο ζιζάνιο …. θεραπευτικές του ιδιότητες»). 4.1.4.3 Προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης. 4.1.4.4 Άμεσα μέτρα αντιμετώπισης. 4.2 Η ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (η εισαγωγή της ενότητας και συγκεκριμένα από «Γονιμότητα ..βιολογική του δραστηριότητα»). 4.2.1 Οργανική ουσία. 4.2.2 Η βιολογική δραστηριότητα του εδάφους. 4.2.3 Τρόποι διατήρησης και βελτίωσης της γονιμότητας του εδάφους. 4.2.3.1 Αμειψισπορά (από την αρχή της υποενότητας και συγκεκριμένα από «Με τον όρο αμειψισπορά ….της επόμενης καλλιέργειας». Στην εξεταστέα ύλη δεν συμπεριλαμβάνονται οι γενικοί κανόνες σχεδιασμού αμειψισποράς). 4.2.3.2 Χλωρή λίπανση (από την αρχή της υποενότητας και συγκεκριμένα από «Με τον όρο αυτό … ή το φθινόπωρο». Στην εξεταστέα ύλη δεν συμπεριλαμβάνεται η βιολογική δέσμευση του αζώτου). 4.2.3.3 Κοπριά. 4.2.3.4 Το κομπόστ (στην εξεταστέα ύλη δεν συμπεριλαμβάνεται η Μέθοδος του Σκωληκοτροφείου και συγκεκριμένα από «Μία παραλλαγή της μεθόδου … έτοιμο κομπόστ»).
ΚΕΦ 5ο: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
5.2 ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ 5.2.1 Τι συμβαίνει σε ένα τεχνητό οικοσύστημα. 5.3 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ 5.4 ΠΡΟΛΗΨΗ: ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 5.4.1 Δημιουργία ποικιλομορφίας. 5.4.2 Καλλιεργητικά μέτρα. 5.4.3 Πολλαπλασιαστικό υλικό. 5.5 ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 5.5.1 Μηχανικά μέσα. 5.5.2 Φυσικά μέσα. 5.5.3 Βιολογικά μέσα. 5.5.4 Βιοτεχνολογικά μέσα.
ΚΕΦ 6ο: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΟΕΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
6.3 ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ (Η εισαγωγή της ενότητας: «Τα κηπευτικά αποτελούν … και η εφαρμογή της αμειψισποράς»). 6.3.1 Έδαφος και βελτίωσή του. 6.3.2 Αμειψισπορά (μόνο η αρχή της υποενότητας και συγκεκριμένα από «Μια καλά σχεδιασμένη αμειψισπορά… και διαιώνισης τους»). 6.3.4 Φυτοπροστασία (μόνο η αρχή της υποενότητας και συγκεκριμένα από «Ο παραγωγός … δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη η φυτοπροστασία των λαχανικών»).
ΚΕΦ 7ο: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
7.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΑΣ, ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΙΟΥ 7.2 ΕΛΙΑ (Από την αρχή της ενότητας και συγκεκριμένα από «Η ελιά καταλαμβάνει … το ριζικό σύστημα των δέντρων». Στην εξεταστέα ύλη δεν συμπεριλαμβάνονται: Φυτοπροστασία, Ασθένειες και Εντομολογικοί εχθροί, Μέτρα προστασίας, Οδηγίες και επισημάνσεις για το κρέμασμα των δακοπαγίδων). 7.3 Αμπέλι (Από την αρχή της ενότητας και συγκεκριμένα από «Εδαφοκλιματικές απαιτήσεις …. να εμφανιστούν την επόμενη περίοδο». Στην εξεταστέα ύλη δεν συμπεριλαμβάνονται: Ασθένειες αμπελιού και οι Εντομολογικοί και Ζωικοί εχθροί»).

3ο ΜΕΡΟΣ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
ΚΕΦ 8ο: ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
8.1 ΣΥΛΛΟΓΗ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (Η εισαγωγή της ενότητας και συγκεκριμένα από «Γενική αρχή … έως κάθε προϊόν»). 8.1.1 Ελιές-ελαιόλαδο. 8.1.2 Ελιά βρώσιμη (επιτραπέζια). 8.1.3 Κρασί (από την εξεταστέα ύλη εξαιρείται η «Σημείωση» στο τέλος της υποενότητας). 8.1.6 Γενικά για τα φρούτα. 8.1.11 Αποθήκευση πατάτας. 8.2 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Στην ύλη, η οποία θα εξεταστεί σε επίπεδο Πανελλαδικών εξετάσεων, περιλαμβάνεται μόνον το θεωρητικό τμήμα κάθε κεφαλαίου και όχι το εργαστηριακό.

Σχολικό Εγχειρίδιο
Βιολογική Εκτροφή Αγροτικών Ζώων

Συγγραφείς:
Ζέρβας Γεώργιος, Δημητρίου Παύλος, Σκοτίδα Αικατερίνη

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος «Βιολογική εκτροφή αγροτικών ζώων» (της ειδικότητας Ζωοτεχνίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Σ.), όπως καθορίστηκε στην με αριθμ. 75012/Γ2/10−6−2008 υπουργική απόφαση.
(pdf ΦΕΚ 1207 Β΄).

2.Από το βιβλίο «Βιολογική Εκτροφή Αγροτικών Ζώων»...

ΚΕΦ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ
1.2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 1.3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 1.4 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ (συμπεριλαμβάνεται ο πίνακας 1.1).
ΚΕΦ 2ο: ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
2.2 ΕΛΕΓΧΟΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2.2.1 ‘Έννοια, σκοποί ελέγχου και πιστοποίησης. 2.2.2 Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης. 2.2.3 Περίοδοι μετατροπής ζώων και εκτάσεων. 2.2.4 Σήμανση. 2.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΙΑΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ
ΚΕΦ 3ο: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
3.1 ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται μόνο η εισαγωγή της ενότητας και συγκεκριμένα από «Η επιλογή των ζώων … ή και αμιγώς εισαγόμενων»). 3.4 ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ 3.4.1 Βιολογικές Ζωοτροφές.
ΚΕΦ 5ο: ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
5.1 ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 5.2 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 5.3 ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 5.3.1 Πώληση στον τόπο παραγωγής (συμπεριλαμβάνεται ο πίνακας 5.1). 5.3.2 Πώληση σε ανοιχτές αγορές (συμπεριλαμβάνεται ο πίνακας 5.2). 5.3.3 Πώληση σε εξειδικευμένα καταστήματα (συμπεριλαμβάνεται ο πίνακας 5.3). 5.3.4 Πώληση σε super market (συμπεριλαμβάνεται ο πίνακας 5.4). 5.4 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 5.5 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 5.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ
Στην ύλη, η οποία θα εξεταστεί σε επίπεδο Πανελλαδικών εξετάσεων, περιλαμβάνεται μόνον το θεωρητικό τμήμα κάθε κεφαλαίου και όχι το εργαστηριακό.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό

Περισσότερα...

Διδακτικά σενάρια

  1. ΚΛΑΔΟΘΡΑΥΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ι. Ζοπανιώτης (Αποθετήριο «Αίσωπος»)

Ιστοεξερευνήσεις

  1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ vs ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Δ. Κουνάβης

Πολυμεσικό υλικό

  1. ΜΕΛΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ  Γ. Λιαράκου, Α. Χατζής, Ν. Ινδοπούλου, Α. Κώστας, Κ. Γαβριλάκης. Βίντεο (Φωτόδεντρο)
  2. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΤΟΜΑΤΑ Βίντεο στο YouTube της ΕΤ3

Λογισμικό

Δείτε μερικές εφαρμογές για λειτουργικό Android (κινητά και τάμπλετ κυρίως) εδώ.