Δενδροκομία-Αμπελουργία (2Θ+3Ε/2Ε)

Πρόγραμμα Σπουδών, Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες Διδασκαλίας

Περισσότερα...
Σχολικό Εγχειρίδιο Πρόγραμμα Σπουδών Διδακτέα ύλη - Οδηγίες Διδασκαλίας
Σχολικό Εγχειρίδιο
Δενδροκομία

Συγγραφείς:
Κανάκης Ανδρέας,
Κόνδης Κων/νος,
Τσιτσιβά - Παπαδάτου Παγώνα

Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος: «Δενδροκομία» (2ου κύκλου ΤΕΕ της ειδικότητας «Φυτικής Παραγωγής»), όπως καθορίστηκε στην με αριθμ. Γ2/4219-ε/20-08-1999 υπουργική απόφαση (pdf ΦΕΚ 2324 Β΄).

Κατεβάστε την pdf Υ.Α. 111416/09-09-2021 (Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθημάτων του Τομέα σχ. έτους 2021-2022) ή δείτε αναλυτικά πιο κάτω

Για τη διδασκαλία του μαθήματος θα χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα βιβλία με την εξής σειρά:

Πρώτο τετράμηνο: 1ο βιβλίο - Δενδροκομία

Κάντε κλικ εδώ για περισσότερα...

Κεφ.1ο: Δενδρώδεις καλλιέργειες (μόνο οι ενότητες 1.1. & 1.2)
Κεφ.4ο: Εγκατάσταση Δενδροκομείου
Κεφ.5ο: Καλλιέργεια του εδάφους του Δενδροκομείου (να διδαχθεί επιγραμματικά)
Κεφ.7ο: Λίπανση στο Δενδροκομείο (μόνο οι ενότητες 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 (επιγραμματικά))
Κεφ.8ο: Κλαδέματα οπωροφόρων δένδρων (εξαιρείται η §8.4.3 )
Κεφ.9ο: Καρποφορία
Κεφ.10ο: Ωρίμανση-Συγκομιδή-Διακίνηση καρπών (εξαιρούνται οι ενότητες 10.4, 10.5, 10.6, 10.7)
Κεφ.12ο: Γιγαρτόκαρπα (από την ενότητα 12.1 μόνο οι §12.1.1, §12.1.2, §12.1.6, §12.1.7)
Κεφ.13ο: Πυρηνόκαρπα (από την ενότητα 13.1 μόνο οι §13.1.1, §13.1.2, §13.1.6, §13.1.7)
Κεφ.14ο: Ακρόδρυα-Ξηροί καρποί (από την ενότητα 14.1 μόνο οι §14.1.1, §14.1.2, §14.1.6, §14.1.7)
Κεφ.16ο: Ελιά (από την ενότητα 16.1 μόνο οι §16.1.1, §16.1.2, §16.1.6, §16.1.7)
Κεφ.17ο:Εσπεριδοειδή (από την ενότητα 17.1 μόνο οι §17.1.1, §17.1.2, §17.1.6, §17.1.7)

Σχολικό Εγχειρίδιο
Αμπελουργία

Συγγραφείς:
Σταυρακάκης Μανόλης,
Συμινής Χαράλαμπος, Μπινιάρη Κατερίνα, Σωτηρόπουλος Γεώργιος

Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Αμπελουργία» (2ου κύκλου ΤΕΕ της ειδικότητας «Φυτικής Παραγωγής»), όπως καθορίστηκε στην με αριθμ. Γ2/4219-ε/20-08-1999 υπουργική απόφαση (pdf ΦΕΚ 2324 Β΄).

Δεύτερο τετράμηνο: 2ο βιβλίο: Αμπελουργία
Κεφ.2ο
: Μορφολογία και ετήσιος κύκλος της αμπέλου
Κεφ.3ο: Εδαφοκλιματικές απαιτήσεις της αμπέλου
Κεφ.4ο: Πολλαπλασιασμός της αμπέλου (να διδαχθεί επιγραμματικά με έμφαση στην εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων)
Κεφ.5ο: Εγκατάσταση αμπελώνα (μόνο οι ενότητες 5.1, 5.3, 5.4, 5.5)
Κεφ.6ο: Καλλιεργητικές φροντίδες (μόνο η ενότητα 6.2)
Κεφ.9ο: Ωρίμανση-Τρυγητός-Σταφιδοποίηση-Συσκευασία (μόνο οι ενότητες 9.1 & 9.2)
Κεφ.10ο: Οινοποίηση
Εργαστηριακό μέρος: Διδάσκονται οι εργαστηριακές ασκήσεις που αναφέρονται σε κάθε κεφάλαιο, εφόσον οι δυνατότητες της σχολικής μονάδας το επιτρέπουν.