30 άρθρα Νόμοι Σελίδα 3 / 4

Νόμοι σχετικοί με την Ειδική Εκπαίδευση

Η τροπολογία για Ειδική Αγωγή όπως κατατέθηκε στη Βουλή

29-08-16 Τροπολογίες για Ειδική Αγωγή και σχολικές καθαρίστριες αύριο στη Βουλή Δύο τροπολογίες κατέθεσε σήμερα ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης στο νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» που θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί αύριο και μεθαύριο στην ολομέλεια της Βουλής. Με την πρώτη τροπολογία ρυθμίζονται θέματα…

Έκθεση δημόσιας διαβούλευσης για το Άρθρο « Ρύθμιση θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης » της τροπολογίας του ΥΠΠΕΘ Στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»

Έκθεση δημόσιας διαβούλευσης για το  Άρθρο « Ρύθμιση θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης » της τροπολογίας του ΥΠΠΕΘ Στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες  διατάξεις» Έγγραφο σε PDF Κατόπιν προσκλήσεως του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για τη συμμετοχή των πολιτών και των φορέων στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης,…

Σχέδιο Νόμου για θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε διαβούλευση

05-08-16 Στη διαύγεια τροπολογία στο Σ/Ν του υπουργείου για θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει ότι έθεσε σε διαβούλευση τροπολογία του σ/ν “Ρυθμίσεις για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις”, η οποία αφορά σε «Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης». Η τροπολογία διευθετεί θέματα τα οποία αφορούν στο εκπαιδευτικό προσωπικό…

Νόμος 4368/2016 ΦΕΚ 21 τ. Α΄ 21-02-2016

ΝΟΜΟΣ ΥΠ? ΑΡΙΘ. 4368 Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις. Άρθρο 82 Ρυθμίσεις θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Αρχικό έγγραφο PDF 1. Το άρθρο 4 του π.δ. 603/1982 (Α΄ 117), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 4 Εσωτερική διάρθρωση των ειδικών δημοτικών σχολείων 1. Η εσωτερική διάρθρωση των ειδικών δημοτικών σχολείων είναι η…

Νόμος 4264/2014

Ν. 4264/2014 ΦΕΚ 118 τ. Α’ Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστή­ματος και άλλες διατάξεις Αρχικό έγγραφο PDF Άρθρο 46 Ρυθμίσεις Θεμάτων Ειδικής Αγωγής 1. Η παρ. 24 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α`193), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α` 8) αντικαθίσταται ως εξής: «24. Εκπαιδευτικοί ΕΑΕ οι…

Ν. 4186/2013 ΦΕΚ 193 τ. Α΄ Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις

Ν. 4186/2013 ΦΕΚ 193 τ. Α΄ Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις  Αρχικό έγγραφο PDF Άρθρο 28 Θέματα Ειδικής Αγωγής 1. Η υποπαράγραφος γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008, τροποποιείται ως εξής: «γ) οι δομές της δευτεροβάθμιας ειδικής επαγγελμα­τικής εκπαίδευσης είναι οι κάτωθι: α) Τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια (ΕΕΓ), στα…

Νόμος 3966/2011 Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις

Ν. 3966/2011 ΦΕΚ 118 τ. Α΄ Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις   Αρχικό έγγραφο PDF   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Άρθρο 56 Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) 1. Όλες οι οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ 60…

Ν. 3848/2010 ΦΕΚ 71 τ. Α΄ Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαί­δευση και λοιπές διατάξεις

Ν. 3848/2010 ΦΕΚ 71 τ. Α΄ Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαί­δευση και λοιπές διατάξεις. Άρθρο 47 Λοιπές διατάξεις 5. Στο ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α`) καταργούνται: α) στο άρθρο 20, η περίπτωση δ` της παραγράφου 1.1, η περίπτωση δ` της παραγράφου 1.2, η περίπτωση γ` της παραγράφου…

Νόμος 3699/2008 Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Νόμος 3699/2008 ΦΕΚ 199 τ. Α΄ Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες ? Σκοπός Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές…