30 άρθρα Νόμοι Σελίδα 4 / 4

Νόμοι σχετικοί με την Ειδική Εκπαίδευση

Νόμος 3194/2003 Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις

Ν. 3194/2003 ΦΕΚ 267 τ. Α΄ 20-11-2003 Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις Αρχικό Έγγραφο PDF Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 2 Θέματα ειδικής αγωγής 1. α) Ιδρύονται τρία Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ. Α.Υ.) στη Νομαρχία Αθηνών και ένα στο Νομό Θεσσαλονίκης, επιπλέον αυτών…

Nόμος 2817/2000 Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις

N. 2817/2000 – ΦΕΚ Α’78/14.03.2000 Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Άρθρο 1 Έννοια, σκοπός και καθεστώς 1. Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά την έννοια του παρόντος, θεωρούνται…

Νόμος 1143/1981 Περί ειδικής Αγωγής , ειδικής Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως, Απασχολήσεως και Κοινωνικής Μέριμνας των αποκλινόντων εκ του φυσιολογικού ατόμων και άλλων τινών εκπαιδευτικών διατάξεων