Διευκρίνηση για “Καθήκοντα Σχολικών Βοηθών σε ΣΜΕΑΕ”

Μαρούσι, 3/5/2017 Αρ. πρωτ.:  72413/Δ3 ΘΕΜΑ: «Καθήκοντα Σχολικών Βοηθών σε ΣΜΕΑΕ» ΣΧΕΤ : 40493/Δ3/9-3-2017/ΥΠ.Π.Ε.Θ./Διεύθυνση ΕΑΕ/Τμήμα Β΄ Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού διευκρινίζεται ότι οι Σχολικοί Βοηθοί, που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων Κοινωφελούς Απασχόλησης και τοποθετούνται σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), ασκούν επικουρική υποστήριξη στο έργο του Εκπαιδευτικού, του Ειδικού Εκπαιδευτικού και…

Καθήκοντα Σχολικών Βοηθών σε ΣΜΕΑΕ

40493/Δ3/09-03-2017 Θέμα: Καθήκοντα Σχολικών Βοηθών σε ΣΜΕΑΕ Το εγκύκλιος σε PDF