Συμμετοχή στην Ασκληπιάδα 1

Στις 23-3-2014  το Β1 του Δ.Σ. ΑΓροκηπίου συμμετείχε στην Ασκληπιάδα 1 . Δουλέψαμε ένα διαδραστικές τραγόυδι με τίτλο ο κρ´ικος που έχει να κάνει με το δέσιμο των παιδιών και της ομάδας καθώς και την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς κι αλληλοσεβασμόυ που προκύπτουν στις καθημερινές μας σχέσεις. Σκοπός μας έιναι να ευαισθητοποιήσουμε στο θέμα του κοινωνικόυ αποκλεισμόυ που προκ´υπτει πολλές φορές μέσα στην τάξη λόγω των προκαταλήψεων και στερεοτύπων που φέρνουν οι μαθητές από το σπίτι.εξάλλου η τάξη είναι μικρογραφία της κοινωνίας. Μήνυμα μας: μόνο ενωμένοι σφιχτά σαν κρίκος μιας αλυσίδας τα καταφέρνουμε καλύτερα”

You may also like...

Σχολιάστε