Οικόκρητο Τεύχος 9ο / EC09

EClogo_eik

Κοινοποιείται το 9ο τεύχος του Ενημερωτικού Εντύπου της Καλλιτεχνικής Εστίας Αειφόρου Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης “ΟΙΚΟΚΡΗΤΟ” που αφορά Εκπαιδευτικούς, Γονείς και Μαθητές και συμπεριλαμβάνει ότι αγγίζει τα ενδιαφέροντά τους, αφού προηγουμένως έχει φιλταρισθεί η πληροφορία από τα αρμόδια παιδαγωγικά όργανα του ΥΠΑΙΘΠΑ ή αντίστοιχα της Δ/νσης ΠΕ Χανίων. Ακολούθως, συγκεντρώνεται το διαθέσιμο αυτό ενημερωτικό υλικό και αναμορφοποιείται, ώστε να εξυπηρετεί στην έγκαιρη, έγκυρη και εύπεπτη ενημέρωση, μία πρωτοβουλία του Τμήματος Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης ΠΕ Χανίων.
Ημερομηνίες Ανακοίνωσης/ Κοινοποίησης

Ενημερωτικό Έντυπο της Καλλιτεχνικής Εστίας Αειφόρου Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης EcoCreto:ανά Δεκαήμερο (την 7η, 17η και 27η έκαστου ημερολογιακού μηνός)

 

admin

admin

School Activities Coordinator, Directoraite of Chania Era Primary Education, Crete - Greece

You may also like...

Σχολιάστε