Εθνικό Δίκτυο Αγωγής Υγείας

Εθνικό Δίκτυο Αγωγής Υγείας / Έναρξη Λειτουργίας
(βλ. σχετ.: ΑΠ.: Φ.15/91/10588/Δ1, έγγραφο ΥΠΑΙΘ)
Το Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων Π/θμιας Εκπ/σης Χανίων σε συνεργασία με την Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, συντονίζουν το Εθνικό Δίκτυο Αγωγής Υγείας με τίτλο Μαθαίνω για τη Ζωή, συνθέτοντας τις Ψηφίδες της Υγείας Μου». Σκοπός του δικτύου είναι η δυνατότητα επαφής, διαλόγου, ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών ανάμεσα στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, μαθητές, πολίτες και φορείς για την προώθηση και την επίτευξη της πρόληψης της υγείας και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το συγκεκριμένο δίκτυο αποσκοπεί στο να επιτύχει ο μαθητής δια βίου υιοθέτηση υγιεινών τρόπων συμπεριφοράς, πρώιμη αυτενέργεια σε θέματα διαχείρισης και επιλογής κατάλληλης διατροφικής, κοινωνικής και κινητικής συμπεριφοράς και σεβασμό προς το περιβάλλον και ατομική ιδιαιτερότητα και γενικά, τη διαφορετικότητα (καλλιέργεια των ιδανικών της συναισθαντικότητας, της ανοχής και κοινοκτημοσύνης). Η λειτουργία του δικτύου είναι τριετής.
Για περισσότερες πληροφορίες και επικείμενη συνεργασία, επικοινωνήστε με το Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων Π/θμιας Εκπ/σης Χανίων. Σύντομα θα αναρτηθούν σχετικές αιτήσεις συμμετοχής κατά περίπτωση (για συνεργάτες / σχολικές μονάδες/ ΥΣΔ κτλ)

admin

admin

School Activities Coordinator, Directoraite of Chania Era Primary Education, Crete - Greece

You may also like...

Σχολιάστε