Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αγωγής Δημοτικού Σχολείου Παλαιόχωρας

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2014-15 το 8/θεσιο Δημοτικό Σχολείο Παλαιόχωρας υλοποίησε  το ακόλουθο πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων :

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αγωγής      Βιολογικός κήπος «Κάτσε καλά και πάρε μπρος»

Όλες οι δράσεις  του προγράμματος βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του σχολείου μας η οποία είναι : dimotikopalaiochoras.weebly.com αλλά και στην ιστοσελίδα του κήπου μας η οποία είναι : biokipos.weebly.com

You may also like...

Σχολιάστε