Ήρθε Γράμμα στο Σχολείο – τεύχος 26ο, SSL26

Ήρθε Γράμμα στο Σχολείο

29 Απριλίου 2015

26ο Γράμμα για την Παγκόσμια Ημέρα Χορού

από τον Israel Galván, Χορευτή-Χορογράφο Διεθνούς Φήμης εκ μέρους της Διεθνούς Ένωσης Χορού

& από τον Άλκη Ράφτη, Πρόεδρο του Διεθνούς Συμβουλίου Χoρού της UNESCO

Α26_29.04.2015_dance2

Το Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο υποστήριξης των εκπαιδευτικών με εκπαιδευτικό υλικό και ενημερωτικά κείμενα (από αρμόδιους φορείς του δημόσιου φορέα, σχολικές μονάδες και ιδρύματα που υπάγονται στο ΥΠΑΙΘ και λοιπά υπουργεία) ξεκίνησε το Δεκέμβρη (από 3.12.14) την υλοποίηση της δράσης ΗΡΘΕ ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, στο πλαίσιο εορτασμού παγκόσμιων ημερών της UNESCO και ευρύτερα. Στη δράση αυτή, αποστέλλεται ένα γράμμα από έναν φορέα/ έκπληξη στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας σε θέματα κοινωνικού περιεχομένου. Η πρωτοβουλία αυτή υπάγεται στις δράσεις του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ που υλοποιεί το Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων Π/θμιας Εκπ/σης Χανίων στο πλαίσιο λειτουργίας της Καλλιτεχνικής Εστίας Αειφόρου Ανάπτυξης κι Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΚΡΗΤΟ

admin

admin

School Activities Coordinator, Directoraite of Chania Era Primary Education, Crete - Greece

You may also like...

Σχολιάστε