Ενημερωτικό Έντυπο Καλλιτεχνικής Εστίας Αειφόρου Ανάπτυξης κι Εκπαίδευσης ΟικόΚρητο, EC05

Κοινοποιείται τo 05_EcoCreto του Ενημερωτικού Εντύπου της Καλλιτεχνικής Εστίας Αειφόρου Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης ”
που αφορά Εκπαιδευτικούς, Γονείς και Μαθητές και συμπεριλαμβάνει ότι αγγίζει τα ενδιαφέροντά τους, αφού προηγουμένως έχει φιλταρισθεί η πληροφορία από τα αρμόδια παιδαγωγικά όργανα του ΥΠΑΙΘΠΑ ή αντίστοιχα της Δ/νσης ΠΕ Χανίων. Ακολούθως, συγκεντρώνεται το διαθέσιμο αυτό ενημερωτικό υλικό και αναμορφοποιείται, ώστε να εξυπηρετεί στην έγκαιρη, έγκυρη και εύπεπτη ενημέρωση, μία πρωτοβουλία του Τμήματος Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης ΠΕ Χανίων.

Ημερομηνίες Ανακοίνωσης/ Κοινοποίησης

Ενημερωτικό Έντυπο της Καλλιτεχνικής Εστίας Αειφόρου Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης EcoCreto:ανά Δεκαήμερο (την 7η, 17η και 27η έκαστου ημερολογιακού μηνός)

admin

admin

School Activities Coordinator, Directoraite of Chania Era Primary Education, Crete - Greece

You may also like...

Σχολιάστε