Οκτώ φύλλα εργασίας που εισάγουν με απλό τρόπο τους μικρούς/ες μαθητές/τριες στις έννοιες δεκαδικό κλάσμα και δεκαδικός αριθμός. Οι μικροί/ές μαθητές/τριες δημιουργούν  δεκαδικά κλάσματα και τα εκφράζουν ως δεκαδικούς αριθμούς. Διαβάζουν, γράφουν και συγκρίνουν δεκαδικά κλάσματα και δεκαδικούς αριθμούς.

ΑΠΟ-ΤΑ-ΔΕΚΑΔΙΚΑ-ΚΛΑΣΜΑΤΑ-ΣΤΟΥΣ-ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ-ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Από elekyr