Πέντε φύλλα εργασίας που δίνουν τη δυνατότητα στους μικρούς/ες μαθητές/τριες της Γ΄Δημοτικού, κόβοντας, κολλώντας και  συγκρίνοντας τμήματα γεωμετρικών σχημάτων, που αντιπροσωπεύουν την ακέραια μονάδα, να κατανοήσουν τις έννοιες κλασματική μονάδα και κλασματικός αριθμός. Να δημιουργήσουν, να διαβάσουν και να συγκρίνουν τα δικά τους κλάσματα (μονάδες ή αριθμούς).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΤΙΣ-ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ-ΜΟΝΑΔΕΣ-ΚΑΙ-ΣΤΟΥΣ-ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥΣ-ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Από elekyr