Εμφάνιση 14 Αποτελέσματα
e- Στ΄τάξη διαδραστικά φύλλα εργασίας (Στ΄ τάξη) εργαστήρια δεξιοτήτων

Αρθρογραφώντας στο σχολικό περιοδικό, e- bobires (1)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ- Θεματικός Κύκλος: Δημιουργώ και καινοτομώΕπιχειρηματικότητα – Αγωγή σταδιοδρομίας – Γνωριμία με τα ΕπαγγέλματαΘΕΜΑ: Επάγγελμα Δημοσιογράφος

e- Στ΄τάξη διαδραστικά φύλλα εργασίας (Στ΄ τάξη) εργαστήρια δεξιοτήτων

Μικροί Δημοσιογράφοι -3

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ- Θεματικός Κύκλος: Δημιουργώ και καινοτομώΕπιχειρηματικότητα – Αγωγή σταδιοδρομίας – Γνωριμία με τα ΕπαγγέλματαΘΕΜΑ: Επάγγελμα Δημοσιογράφος

e- Στ΄τάξη διαδραστικά φύλλα εργασίας (Στ΄ τάξη) εργαστήρια δεξιοτήτων

Μικροί δημοσιογράφοι -2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ- Θεματικός Κύκλος: Δημιουργώ και καινοτομώΕπιχειρηματικότητα – Αγωγή σταδιοδρομίας – Γνωριμία με τα ΕπαγγέλματαΘΕΜΑ: Επάγγελμα Δημοσιογράφος

e- Στ΄τάξη ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Α΄-ΣΤ΄) εργαστήρια δεξιοτήτων

Μικροί δημοσιογράφοι -1

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ- Θεματικός Κύκλος: Δημιουργώ και καινοτομώΕπιχειρηματικότητα – Αγωγή σταδιοδρομίας – Γνωριμία με τα ΕπαγγέλματαΘΕΜΑ: Επάγγελμα Δημοσιογράφος Αρχές Δεοντολογίας Του Δημοσιογραφικού Επαγγέλματος -1, an interactive worksheet by Eleni_Tsa liveworksheets.com