Άσκηση ΙΕΚ Ξάνθης 12 Ιανουαριου 2016.

 

Τα δεδομένα για το ιστόγραμμα στο Calc μπορούν να ληφθούν από εδώ.

 
Συμπληρωμένο το αρχείο με όλες τις συναρτήσεις και τα διαγράμματα από εδώ!