Άσκηση ΙΕΚ Ξάνθης 9 Φεβρουαρίου 2016.

 

Τα δεδομένα για την άσκηση για τη διακύμανση και την τυπική απόκλιση  στο Calc μπορούν να ληφθούν από εδώ.

 
Συμπληρωμένο το αρχείο με όλες τις συναρτήσεις από εδώ!