Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Ιδιότητες της εικόνας

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Εργαλεία κατασκευής
    Επιλογή Αντικειμένων
    Γρήγορη μετονομασία των αντικειμένων
    Γενικά Εργαλεία
    Εργαλεία Σημείου
    Εργαλεία Διανύσματος
    Εργαλεία Τμήματος
    Εργαλεία Ημιευθείας
    Εργαλεία Πολυγώνου
    Εργαλεία Ευθείας
    Εργαλεία Κωνικών τομών
    Εργαλεία Τόξων και Τομέων
    Εργαλεία Αριθμών και Γωνιών
    Εργαλεία Μεταβλητών Boolean
    Εργαλεία Γεωμετρικού τόπου
    Εργαλεία Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
    Εργαλεία Κειμένου
    Εργαλεία Εικόνας
       Εισαγωγή εικόνας
      Ιδιότητες της εικόνας
Εισαγωγή Αλγεβρικών
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

     Ιδιότητες της εικόνας

Η θέση μιας εικόνας μπορεί να είναι απόλυτη στην οθόνη ή σχετική με το σύστημα συντεταγμένων. Την θέση της εικόνας την  ρυθμίζετε από την ετικέτα  Βασικά  του διαλόγου  Ιδιότητες  της εικόνας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα τρία  γωνιακά σημεία  της εικόνας με την ετικέτα Θέση  από το παράθυρο διαλόγου  Ιδιότητες. . Έχετε την δυνατότητα να επεξεργαστείτε την εικόνα , ως προς την κλίμακα , την περιστροφή ,ακόμα και ως προς την παραμόρφωσή της (βλέπε επίσης στην εντολή Κορυφή).

·  Κορυφή 1: θέση της κάτω αριστερής γωνίας της εικόνας

·  Κορυφή 2: θέση της κάτω δεξιάς γωνίας της εικόνας         
 

Σημείωση: Αυτή η γωνία μπορεί να καθοριστεί μόνο αν προηγουμένως  η Κορυφή 1 έχει καθοριστεί. Ελέγχει και το πλάτος της  εικόνας.

·  Κορυφή 4: θέση της πάνω αριστερής  γωνίας της εικόνας
 

Σημείωση: Αυτή η γωνία μπορεί να καθοριστεί μόνο αν προηγουμένως  η Κορυφή 1 έχει καθοριστεί. Ελέγχει και το ύψος της  εικόνας.

 

Παράδειγμα: Ας δημιουργήσουμε τρία σημεία A, B, και Γ   για να εξηγήσουμε την διαδικασία των γωνιακών σημείων.

·   Θέστε το σημείο A ως το πρώτο και το σημείο  B  ως το δεύτερο γωνιακό σημείο της εικόνας. Σύροντας τα σημεία  A και B με το εργαλείο Μετακίνηση  μπορείτε να δείτε πολύ εύκολα την επιρροή τους.

·  Tώρα μετακινείστε το σημείο Β  ως δεύτερο γωνιακό σημείο, θέστε το  σημείο A ως το πρώτο και το σημείο Γ ως το τέταρτο γωνιακό σημείο και δείτε πως επηρεάζεται η εικόνα, σύροντας τα σημεία..

·   Τέλος , θα μπορούσατε να πάρετε όλους τους συνδυασμούς  των τριών  γωνιακών σημείων και να δείτε πως επηρεάζεται η εικόνα σύροντας τα σημεία.

.

Παράδειγμα: Έχετε ήδη διαπιστώσει , πως επηρεάζεται η θέση και το μέγεθος της εικόνας. Αν θέλετε να συνδέσετε την εικόνα σας σ’ ένα σημείο  A και να θέσετε το πλάτος της  σε 3 μονάδες και το ύψος της σε 4 μονάδες, θα μπορούσατε να κάνετε το παρακάτω:

·    Θέστε την Κορυφή 1 στο  A

·    Θέστε την Κορυφή 2  στο A + (3, 0)

·    Θέστε την Κορυφή 4  στο  A + (0, 4)

Σημείωση: Αν σύρετε το σημείο A  με το εργαλείοΜετακίνηση , η εικόνα σας διατηρεί το  μέγεθος που καθορίσατε

 

Μπορείτε να θέσετε μια εικόνα σαν Φόντο εικόνας (background) από την ετικέτα  Βασικά  του παραθύρου Ιδιότητες. Μ’ αυτόν τον τρόπο, μια εικόνα που βρίσκεται πίσω από τους άξονες συντεταγμένων δεν μπορείτε να την επιλέξετε πια με το ποντίκι σας.

 

Σημείωση: Αν θέλετε ν’ αλλάξετε τις επιλογές του Φόντου μιας εικόνας , επιλέξτε το στοιχείο   Ιδιότητες… από το μενού  Επεξεργασία

 

Μια εικόνα μπορεί να γίνει  διαφανής , προκειμένου να φανούν τα αντικείμενα ή οι άξονες που βρίσκονται πίσω της. Η επεξεργασία της διαφάνειας μιας εικόνας επιτυγχάνεται με το Γέμισμα  η τιμή του οποίου κυμαίνεται από 0 % έως 100 % στην ετικέτα  Στυλ  του παραθύρου  Ιδιότητες..

 

Σχετικές συνδέσεις

Εργαλεία Εικόνας