Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Γενικές σημειώσεις

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
    Ονομασία αντικειμένων
    Αλλαγή τιμών
    Επίδειξη ιστορικού του πεδίου Εισαγωγής
    Εισαγωγή ονομασίας, τιμής, ή ορισμού ενός αντικειμένου στο Πεδίο Εισαγωγής
  Άμεση Εισαγωγή
  Εντολές
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

     Γενικές σημειώσεις

Οι αλγεβρικές αναπαραστάσεις ενός μαθηματικού αντικειμένου (π,χ οι τιμές, οι συντεταγμένες και οι εξισώσεις των ελεύθερων και εξαρτημένων αντικειμένων φαίνονται στη  Προβολή Άλγεβρας. Τα ελεύθερα αντικείμενα δεν εξαρτώνται από άλλα αντικείμενα και μπορούμε να τα αλλάξουμε άμεσα.

 

Μπορείτε να δημιουργήσετε  και να επεξεργαστείτε αντικείμενα χρησιμοποιώντας το πεδίο εισαγωγής που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης του προγράμματος (βλέπε Άμεση Εισαγωγή  βλέπε Εντολές).

Σημείωση: Πάντοτε θα πατάτε το πλήκτρο Enter όταν γράφετε τον ορισμό ενός αντικειμένου στο πεδίο εισαγωγής μετά από κάθε γραμμή..

 

Σημείωση: Πατώντας το κουμπί Εισαγωγή , εναλλάσσεται η εστίαση μεταξύ του Πεδίου Εισαγωγής  και της Προβολή Γραφικών. Έτσι , σας επιτρέπει να εισάγετε εκφράσεις και εντολές στο  Πεδίο Εισαγωγής, κάνοντας κλικ με το ποντίκι σας στα αντικείμενα .

 

Σχετικές συνδέσεις

Εισαγωγή Αλγεβρικών
Ονομασία αντικειμένων
Αλλαγή τιμών
Επίδειξη ιστορικού του πεδίου Εισαγωγής
Εισαγωγή ονομασίας, τιμής, ή ορισμού ενός αντικειμένου στο Πεδίο Εισαγωγής