Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > ’μεση Εισαγωγή

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  ’μεση Εισαγωγή
    Αριθμοί και Γωνίες
    Σημεία και Διανύσματα
    Ευθείες και ’ξονες
    Κωνικές τομές
    Συναρτήσεις της μεταβλητής  x
    Προκαθορισμένες Συναρτήσεις και Πράξεις
    Μεταβλητές Boolean και Πράξεις
    Λίστα αντικειμένων και Πράξεις
    Πίνακες Αντικειμένων και Πράξεις
    Μιγαδικοί Αριθμοί και Πράξεις
  Εντολές
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

     ’μεση Εισαγωγή

Το πρόγραμμα GeoGebra επεξεργάζεται αριθμούς , γωνίες , σημεία, διανύσματα , τμήματα , ευθείες ,κωνικές τομές , συναρτήσεις και παραμετρικές καμπύλες. Μπορείτε να ορίσετε τα αντικείμενα αυτά στο Πεδίο Εισαγωγής: χρησιμοποιώντας τις συντεταγμένες  ή εξισώσεις και πατώντας το Enter  μετά την εισαγωγή.

 

Σχετικές συνδέσεις

Εισαγωγή Αλγεβρικών
Αριθμοί και Γωνίες
Σημεία και Διανύσματα
Ευθείες και ’ξονες
Κωνικές τομές
Συναρτήσεις της μεταβλητής  x
Προκαθορισμένες Συναρτήσεις και Πράξεις
Μεταβλητές Boolean και Πράξεις
Λίστα αντικειμένων και Πράξεις
Πίνακες Αντικειμένων και Πράξεις
Μιγαδικοί Αριθμοί και Πράξεις