Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Αυτόματη Συμπλήρωση Εντολών

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Άμεση Εισαγωγή
  Εντολές
    Αυτόματη Συμπλήρωση Εντολών
    Γενικές Εντολές
    Εντολές Boolean
    Εντολές Αριθμού
    Εντολές Γωνίας
    Εντολές Σημείου
    Εντολές Διανύσματος
    Εντολή Τμήμα
    Εντολή Ημιευθεία
    Εντολή Πολύγωνο
    Εντολές Ευθείας
    Εντολές Κωνικών τομών
    Εντολές Συνάρτησης
    Εντολές Παραμετρικών Καμπύλων
    Εντολές τόξου και τομέα
    Εντολές Κειμένου
    Εντολή Γεωμετρικού Τόπου
    Εντολές λίστας και Ακολουθιών
    Εντολές Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
    Εντολές Στατιστικής
    Εντολές Λογιστικού φύλλου
    Εντολές Πίνακα
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

Αυτόματη Συμπλήρωση Εντολών

Όταν εισάγετε μια εντολή στο   Πεδίο Εισαγωγής  του GeoGebra:, το λογισμικό προσπαθεί να συμπληρώσει αυτόματα την εντολή σας. Αυτό σημαίνει πως αν γράψετε τα πρώτα γράμματα της εντολής σας στο Πεδίο Εισαγωγής:, το GeoGebra θα γράψει από μόνο του την εντολή που αρχίζει με αυτά τα γράμματα.

·     Αν δεχτείτε την εντολή που έδωσε το πρόγραμμα , τοποθετείστε τον κέρσορα ανάμεσα στις αγκύλες και συμπληρώστε την .Μετά πατήστε το Enter.

·    Αν η εντολή δεν είναι αυτή που θέλετε , συνεχίστε να γράφετε την εντολή σας , μέχρις ότου εμφανιστεί

 

Σχετικές συνδέσεις

Εντολές