Αρχική ΑΕΠΠ - Δομές Δεδομένων Λειτουργικά Συστήματα Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Βάσεις Δεδομένων Παιδαγωγικά - Διδακτική

Βασικές Έννοιες

Μεταβλητή - Έκφραση Δομή Ακολουθίας Δομή Επιλογής Δομή Επανάληψης

Αναπαράσταση Αλγορίθμων

Διάγραμμα Ροής

Πίνακας Τιμών

Πίνακες

Μονοδιάστατοι Δισδιάστατοι Πολυδιάστατοι Αναζήτηση Ταξινόμηση Στοίβα Ουρά

Υποπρογράμματα

Συναρτήσεις Διαδικασίες Σχετικά με τις παράμετρους

Δυναμικές Δομές

Λίστες Δέντρα Γράφοι

 Ιστορικό Πρόσφατες αλλαγές Εκτύπωση Αναζήτηση

Ιστορικό: DataStructures.Sequence-Theory

Απόκρυψη μικρών αλλαγών - Αλλαγές κώδικα

11-02-2008 (21:06) από Aris - Σημαντικότητα Σειράς Εντολών
Αλλαγή σειράς 16 από:
  Χ <- Α + Β 
σε:
  Χ <- Α - Β 
11-02-2008 (21:05) από Aris -
Πρόσθεση σειρών 2-42:
09-02-2008 (20:57) από Aris -
Αλλαγή σειράς 3 από:
σε:
09-02-2008 (20:56) από Aris - Θεωρία - Δομή Ακολουθίας
Πρόσθεση σειρών 1-3:

Από το βιβλίο ΑΕΠΠ: Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται πρακτικά για την αντιμετώπιση απλών προβλημάτων, όπου είναι δεδομένη η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών. Ένα απλό παράδειγμα από την καθημερινή ζωή είναι η ακολουθία οδηγιών μίας συνταγής μαγειρικής με στόχο την κατασκευή ενός φαγητού. Τα βήματα και οι ποσότητες που πρέπει να ακολουθηθούν είναι συγκεκριμένα και οι οδηγίες απόλυτα καθορισμένες και σαφείς.


Ασκήσεις

Τελευταία ενημέρωση: 11-02-2008 (21:06)

Copyright 2008 - Άρης Φεργάδης