Με αφορμή τα θέματα βιολογίας στον τοπικό διαγωνισμό των ΕΚΦΕ Αχαΐας για το EUSO 2018 παραθέτω τις αναμενόμενες σχηματικές απεικονίσεις για τους αμυλόκοκκους της πατάτας, του φασολιού και του ρυζιού (διάλυμα ριζάλευρου) αντίστοιχα.

Το άγνωστο δείγμα, που δόθηκε στους μαθητές προς αναγνώριση, ήταν αμυλόκοκκοι καλαμποκιού.

Αμυλόκοκκοι στο προσκήνιο…