Ανακαλύπτοντας τη Φύση της Επιστήμης… με πειράματα Φυσικών Επιστημών (Πολιτιστικό πρόγραμμα 2015 – 2016)

Ανακαλύπτοντας τη Φύση της Επιστήμης… με πειράματα Φυσικών Επιστημών (Πολιτιστικό πρόγραμμα 2015 – 2016)

Στόχος πολιτιστικού προγράμματος: Η προσέγγιση της Φύσης της Επιστήμης (ΦτΕ) μέσα από βιωματικές (διερευνητικές) εργαστηριακές δραστηριότητες Φυσικών Επιστημών (Βιολογία, Χημεία, Φυσική). Σύνοψη: Η διδασκαλία των στοιχείων της ΦτΕ δεν αποσκοπεί μόνο στην κατανόηση του περιεχομένου και των διαδικασίων των Φυσικών

Αμυλόκοκκοι στο προσκήνιο…

Αμυλόκοκκοι στο προσκήνιο…

Με αφορμή τα θέματα βιολογίας στον τοπικό διαγωνισμό των ΕΚΦΕ Αχαΐας για το EUSO 2018 παραθέτω τις αναμενόμενες σχηματικές απεικονίσεις για τους αμυλόκοκκους της πατάτας, του φασολιού και του ρυζιού (διάλυμα ριζάλευρου) αντίστοιχα. Το άγνωστο δείγμα, που δόθηκε στους μαθητές