Βιο-σταυρόλεξο επανάληψης στην ενότητα «Μικροοργανισμοί»

Βιο-σταυρόλεξο επανάληψης στην ενότητα «Μικροοργανισμοί»

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ένα σταυρόλεξο σχετικό με τις βασικές έννοιες της ενότητας 1.2 (στο βιβλίο της Βιολογίας ΓΠ) που αφορά τους μικροοργανισμούς. Γρήγορα και διασκεδαστικά μπορεί κανείς να επαναλάβει ή/και να αξιολογήσει τις γνώσεις του. Ας λύσουμε ένα βιο-σταυρόλεξο…