Ανακαλύπτοντας τη Φύση της Επιστήμης… με πειράματα Φυσικών Επιστημών (Πολιτιστικό πρόγραμμα 2015 – 2016)

Ανακαλύπτοντας τη Φύση της Επιστήμης… με πειράματα Φυσικών Επιστημών (Πολιτιστικό πρόγραμμα 2015 – 2016)

Στόχος πολιτιστικού προγράμματος: Η προσέγγιση της Φύσης της Επιστήμης (ΦτΕ) μέσα από βιωματικές (διερευνητικές) εργαστηριακές δραστηριότητες Φυσικών Επιστημών (Βιολογία, Χημεία, Φυσική). Σύνοψη: Η διδασκαλία των στοιχείων της ΦτΕ δεν αποσκοπεί μόνο στην κατανόηση του περιεχομένου και των διαδικασίων των Φυσικών

Επιστροφή στη φύση… της επιστημονικής γνώσης!

Επιστροφή στη φύση… της επιστημονικής γνώσης!

Η έννοια “Φύση της Επιστημονικής Γνώσης” (ΦΕΓ) Περι-ορίζοντας τη ΦΕΓ Η “Φύση της Επιστημονικής Γνώσης” (εφεξής ΦΕΓ) ως έννοια είναι αφηρημένη, πολυσύνθετη και πολυδιάστατη και για αυτό απαιτείται η συμμετοχή και συνεργασία πολλών και διαφορετικών ειδικοτήτων επιστημόνων (π.χ. φιλόσοφοι, ιστορικοί,