Ανακαλύπτοντας τη Φύση της Επιστήμης… με πειράματα Φυσικών Επιστημών (Πολιτιστικό πρόγραμμα 2015 – 2016)

Ανακαλύπτοντας τη Φύση της Επιστήμης… με πειράματα Φυσικών Επιστημών (Πολιτιστικό πρόγραμμα 2015 – 2016)

Στόχος πολιτιστικού προγράμματος: Η προσέγγιση της Φύσης της Επιστήμης (ΦτΕ) μέσα από βιωματικές (διερευνητικές) εργαστηριακές δραστηριότητες Φυσικών Επιστημών (Βιολογία, Χημεία, Φυσική). Σύνοψη: Η διδασκαλία των στοιχείων της ΦτΕ δεν αποσκοπεί μόνο στην κατανόηση του περιεχομένου και των διαδικασίων των Φυσικών

Βιο-σταυρόλεξο επανάληψης στην ενότητα «Μικροοργανισμοί»

Βιο-σταυρόλεξο επανάληψης στην ενότητα «Μικροοργανισμοί»

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ένα σταυρόλεξο σχετικό με τις βασικές έννοιες της ενότητας 1.2 (στο βιβλίο της Βιολογίας ΓΠ) που αφορά τους μικροοργανισμούς. Γρήγορα και διασκεδαστικά μπορεί κανείς να επαναλάβει ή/και να αξιολογήσει τις γνώσεις του. Ας λύσουμε ένα βιο-σταυρόλεξο…

Αμυλόκοκκοι στο προσκήνιο…

Αμυλόκοκκοι στο προσκήνιο…

Με αφορμή τα θέματα βιολογίας στον τοπικό διαγωνισμό των ΕΚΦΕ Αχαΐας για το EUSO 2018 παραθέτω τις αναμενόμενες σχηματικές απεικονίσεις για τους αμυλόκοκκους της πατάτας, του φασολιού και του ρυζιού (διάλυμα ριζάλευρου) αντίστοιχα. Το άγνωστο δείγμα, που δόθηκε στους μαθητές

Επιστροφή στη φύση… της επιστημονικής γνώσης!

Επιστροφή στη φύση… της επιστημονικής γνώσης!

Η έννοια “Φύση της Επιστημονικής Γνώσης” (ΦΕΓ) Περι-ορίζοντας τη ΦΕΓ Η “Φύση της Επιστημονικής Γνώσης” (εφεξής ΦΕΓ) ως έννοια είναι αφηρημένη, πολυσύνθετη και πολυδιάστατη και για αυτό απαιτείται η συμμετοχή και συνεργασία πολλών και διαφορετικών ειδικοτήτων επιστημόνων (π.χ. φιλόσοφοι, ιστορικοί,