Τηλέφωνο: 2310643065 | Email: gbotsas@sch.gr

Κατηγορία: Προβλήματα συμπεριφοράς


Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στη τάξη του Δημοτικού από εκπ/κό ειδικότητας – Μπότσας Γ. Η σχολική τάξη όντας ένα κοινωνικό πεδίο φυσικό είναι να εμπεριέχει και προβλήματα κοινωνικής φύσης. Τα προβλήματα συμπεριφοράς είναι πρωτίστως προβλήματα κοινωνικής προσαρμογής των παιδιών. Ο τρόπος Read more…