Τηλέφωνο: 2310643065 | Email: gbotsas@sch.gr

Κατηγορία: Βίντεο


ΔΕΠ-Υ & Διδασκαλία Επιβοηθούμενη από Υπολογιστή (Μπότσας – Ξάνθη)  


Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στη τάξη του Δημοτικού από εκπ/κό ειδικότητας – Μπότσας Γ. Η σχολική τάξη όντας ένα κοινωνικό πεδίο φυσικό είναι να εμπεριέχει και προβλήματα κοινωνικής φύσης. Τα προβλήματα συμπεριφοράς είναι πρωτίστως προβλήματα κοινωνικής προσαρμογής των παιδιών. Ο τρόπος Read more…


Ένα μικρό παιδί με δυσλεξία χάνεται σε έναν κόσμο φτιαγμένο από βιβλία. Μόνο του στον κόσμο αυτό, αναγκάζεται να σκαρφαλώσει ένα βουνό που αντιπροσωπεύει το εκπαιδευτικό σύστημα. Το βίντεο περιέχει ελληνικούς υπότιτλους. Σε περίπτωση που δεν αναπαράγονται αυτόματα, θα χρειαστεί Read more…


Διαφοροποιημένη διδασκαλία: όλα τα παιδιά μαθαίνουν αλλιώς! Created through collaboration between Partnership for 21st Century Learning and FableVision Studios (www.fablevisionstudios.com), Above & Beyond is a story about how thinking outside the box (literally) — celebrating the 4C’s (communication, collaboration, critical Read more…


Πώς είναι να έχεις ΔΕΠ-Υ; ADHD and Me brings research interviews with children to (animated) life. The VOICES study (Voices On Identity, Childhood, Ethics & Stimulants: Children join the debate) investigated children’s experiences with ADHD diagnosis and stimulant drug treatments. Read more…


Διαφοροποιημένη διδασκαλία αποκωδικοποίησης & ευχαίριας: Θέατρο αναγνωστών


Διαφοροποιημένη διδασκαλία αποκωδικοποίησης & ευχαίριας: Θέατρο αναγνωστών


Διαφοροποιημένη διδασκαλία αποκωδικοποίησης & ευχαίριας: Θέατρο αναγνωστών