Τηλέφωνο: 2310643065 | Email: gbotsas@sch.gr

Σύνδεσμοι

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας


2ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας


Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού

Σύλλογος Down

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παιδιών με Δυσλεξία& Μαθησιακές Δυσκολίες