Τηλέφωνο: 2310643065 | Email: gbotsas@sch.gr

Κατηγορία: ΔΕΠ-Υ


ΔΕΠ-Υ & Διδασκαλία Επιβοηθούμενη από Υπολογιστή (Μπότσας – Ξάνθη)  


Πώς είναι να έχεις ΔΕΠ-Υ; ADHD and Me brings research interviews with children to (animated) life. The VOICES study (Voices On Identity, Childhood, Ethics & Stimulants: Children join the debate) investigated children’s experiences with ADHD diagnosis and stimulant drug treatments. Read more…