2ο Γυμνάσιο Σελίδες Μαθητών Σελίδες Καθηγητών Σύλλογος Γονέων Εκπ/τικά  Νέα Ανακύκλωση Αθλητικά
Τοξοβολία Φιλοσοφικά Πολιτιστικά Σπάρτη Τεχνολογία Καιρός Μυστράς

Διευθυντής

Κώστας Γιαννουλέας

 

       free counters

on line users      

  Επισκέπτες Ιστοσελίδας .

 

Εξεταστέα Ύλη Μαθημάτων

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014           ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ  2013-14 

 

 

Α! Τάξη

 .......ΠΕΜΠΤΗ........

...........ΤΡΙΤΗ.........

.......ΠΕΜΠΤΗ.......

.....ΤΕΤΑΡΤΗ......... ...ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ... .......ΔΕΥΤΕΡΑ....... ...........ΤΡΙΤΗ.......... ......ΤΕΤΑΡΤΗ...... ........ΠΕΜΠΤΗ......        
29/5/2014 3/6/2014 5/6/2014 11/6/2014 13/6/2014 16/6/2014 17/6/2014 18/6/2014 19/6/2014        
8.15 π.μ. Ιστορία Αρχαία Έλλην.  Γεωγραφία

Μαθηματικά

Βιολογία Νεοελληνική Γαλλικά Θρησκευτικά    
Γλώσσα Γραμματεία Γερμανικά    
                           
10.15 π.μ. Αρχαία Ελλην Αγγλικά   Νεοελληνική

Φυσική

         
Γραμματεία Γλώσσα

 

Β! Τάξη

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8.15 π.μ.   Φυσική   Μαθηματικά Γαλλικά            
Γερμανικά
                           
10.15 π.μ. Ιστορία Θρησκευτικά Χημεία Αρχαία Ελλην. Νεοελληνική Αρχαία Ελλην. Νεοελληνική Αγγλικά Γεωγραφία
Γραμματεία Γλώσσα Γλώσσα Γραμματεία

 

Γ! Τάξη

  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8.15 π.μ. Ιστορία Μαθηματικά Κ.Π.Α. Αρχαία Ελλην.  Θρησκευτικά                
  Γλώσσα                
                           

10.15π.μ.

Χημεία

Αρχαία Ελλην.

Αγγλικά

Βιολογία

Νεοελληνική

Φυσική Γαλλικά Πληροφορική Νεοελληνική
Γραμματεία Γραμματεία Γερμανικά Γλώσσα        
.................. .................. .................. .................. .................. .................. ................... ................... .................. .................. ................... ................... .................. ..................

                                                              Ο Διευθυντής                                                                    Η  Συντάκτης

 

   

                                                                Κώστας Π. Γιαννουλέας                                                       Ματίνα  Κουτσοβίτη                                                   

 

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α     Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν     Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ      Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ     2013

ΚΚΚΚΚΚ

 

2ο  Γυμνάσιο  Σπάρτης

  

 Σχολ. Έτος 2013-14  

 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α      Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Ι Κ Ω Ν     Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Ω Ν  

Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν   Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ        Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ     2014
  Ημέρα                            
  Ημερομην.                            
Α! Τάξη

ΩΡΑ

8.30 π.μ. 

 1η βάρδια
   ΩΡΑ                            
Β! Τάξη    βάρδια
 8.30 π.μ.

 

   ΩΡΑ                            
Γ! Τάξη  

8.30 π.μ.

 
1η βάρδια
     
 

 

 

 

 Η  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ    Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ    

 

 

 

Ματίνα  Κουτσοβίτη     Κων/νος   Γιαννουλέας  
  

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

free counters

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λειτουργία Μετρητή απο 27/09/2010

free counters

 

 

 

free counters