2ο Γυμνάσιο Σελίδες Μαθητών Σελίδες Καθηγητών Σύλλογος Γονέων Εκπ/τικά  Νέα Ανακύκλωση Αθλητικά
Τοξοβολία Φιλοσοφικά Πολιτιστικά Σπάρτη Τεχνολογία Καιρός Μυστράς

Διευθυντής

Κώστας Γιαννουλέας

 

       free counters

on line users      

 

 

Εξεταστέα Ύλη Μαθημάτων                -             Εργασίες μαθητών

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015    ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ  2014-15 

 

Α! Τάξη

 .........ΤΡΙΤΗ........

........ΠΕΜΠΤΗ........

........ΤΡΙΤΗ.......

......ΠΕΜΠΤΗ......

.....ΤΕΤΑΡΤΗ.....

......ΠΕΜΠΤΗ.....

...ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ..

......ΔΕΥΤΕΡΑ......

.......ΤΡΙΤΗ.......

......ΤΕΤΑΡΤΗ.....

......ΠΕΜΠΤΗ......

..ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ..

......ΔΕΥΤΕΡΑ....

19/5/2015 21/5/2015 26/5/2015 28/5/2015 3/6/2015 4/6/2015 5/6/2015 8/6/2015 9/6/2015  10/6/2015  11/6/2015 12/6/2015     15/6/2015
8.15π.μ.                        
                           
10.15π.μ. Μαθηματικά Θρησκευτικά Αρχ. Ελλην. Γλώσσα Γεωγραφία

Ιστορία

Γαλλικά-Γερμανικά Αρχ. Ελλην. Γραμματεία Φυσική Νεοελ. Κείμενα  

Βιολογία

Αγγλικά Νεοελ. Γλώσσα

Β! Τάξη

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8.15π.μ. Ιστορία

Γεωγραφία

Φυσική Βιολογία Μαθηματικά Αγγλικά Αρχ. Ελλην. Γραμματεία   Αρχ. Ελλην. Γλώσσα Γαλλικά-Γερμανικά Θρησκευτικά Νεοελ. Γλώσσα Χημεία
                           
10.15π.μ.   Νεοελ. Κείμενα              

Γ! Τάξη

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8.15π.μ. Ιστορία Βιολογία Μαθηματικά   Αρχ. Ελλην. Γλώσσα                
                           

10.15π.μ.

Αγγλικά

 

Νεοελ. Κείμενα

Θρησκευτικά

Γαλλικά-Γερμανικά Νεοελ. Γλώσσα Αρχ. Ελλην. Γραμματεία Κ.Π.Α.   Χημεία   Πληροφορική Φυσική
.................. .................. .................. .................. .................. .................. ................... ................... .................. .................. ................... ................... .................. ..................

                                                              Ο Διευθυντής                                                                    Η  Συντάκτης

 

   

                                                                Κώστας Π. Γιαννουλέας                                                       Ματίνα  Κουτσοβίτη                                                   

 

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α     Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν     Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ      Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ     2015

ΚΚΚΚΚΚ

 

2ο  Γυμνάσιο  Σπάρτης

  

 Σχολ. Έτος 2014-15  

 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α      Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Ι Κ Ω Ν     Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Ω Ν  

Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν   Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ        Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ     2015
  Ημέρα                            
  Ημερομην.                            
Α! Τάξη

ΩΡΑ

8.30 π.μ. 

 1η βάρδια
   ΩΡΑ                            
Β! Τάξη    βάρδια
 8.30 π.μ.

 

   ΩΡΑ                            
Γ! Τάξη  

8.30 π.μ.

 
1η βάρδια
     
 

 

 

 

 Η  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ    Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ    

 

 

 

Ματίνα  Κουτσοβίτη     Κων/νος   Γιαννουλέας  
  

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

free counters

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λειτουργία Μετρητή απο 27/09/2010

free counters

 

 

 

free counters