2ο Γυμνάσιο Σελίδες Μαθητών Σελίδες Καθηγητών Σύλλογος Γονέων Εκπ/τικά  Νέα Ανακύκλωση Αθλητικά Ειδήσεις
Τοξοβολία Φιλοσοφικά Πολιτιστικά Σπάρτη Τεχνολογία Καιρός Μυστράς Ν. Λακωνίας

Διευθυντής

Κώστας Γιαννουλέας

 

       free counters

on line users      

  Επισκέπτες Ιστοσελίδας .

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α     Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν     Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ      Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ     2013

 

 

Εξεταστέα Ύλη Μαθημάτων

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2013           ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ  2012-13

 

 

Α! Τάξη

 ΤΡΙΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΤΡΙΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

 ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

 

21/5 23/5 28/5 30/5 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6    
  Ιστορία Γεωγραφία Μαθηματικά Βιολογία

Αρχ.Ελλην.

Γλώσσα

. Θρησκευτικά .

Νεοελλην.

Λογοτεχν.

Αγγλικά

Νεοελλην.

Γλώσσα

Γαλλικά

Γερμανικά

.Αρχ. Ελλην.

Γραμματεία

.
10.15 π.μ. . . . . . . . . . .
 

Β! Τάξη

     
  Φυσική Θρησκευτικά

Αρχ.Ελλην.

Γλώσσα

Αρχ. Ελλην.

Γραμματεία

Μαθηματικά

Νεοελλην.

Λογοτεχν.

. Χημεία Γεωγραφία Ιστορία Αγγλικά .

Νεοελλην.

Γλώσσα

Γαλλικά

Γερμανικά

.
10.15 π.μ. . . . . . . . . . .
 

Γ! Τάξη

 

 

   
  Ιστορία Βιολογία Μαθηματικά Θρησκευτικά

Αρχ.Ελλην.

Γλώσσα

Κ.Π.Α.

Νεοελλην.

Λογοτεχν.

Αγγλικά Πληροφορική Φυσική

Νεοελλην.

Γλώσσα

. Χημεία

Αρχ. Ελλην.

Γραμματεία

.
8.15 π.μ. . . . .

.

. . . . . .
                             

10.15π.μ.

Γαλλικά

Γερμανικά

   
.................. .................. .................. .................. .................. .................. ................... ................... .................. .................. ................... ................... .................. .................. ..................   .................

                                                              Ο Διευθυντής                                                                    Η  Συντάκτης

 

   

                                                                Κώστας Π. Γιαννουλέας                                                       Ματίνα  Κουτσοβίτη                                                   

 

 

 

ΚΚΚΚΚΚ

2ο  Γυμνάσιο  Σπάρτης

  

 Σχολ. Έτος 2013-14  

 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α      Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Ι Κ Ω Ν     Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Ω Ν  

Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν   Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ        Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ     2013
  Ημέρα                            
  Ημερομην.                            
Α! Τάξη

ΩΡΑ

8.30 π.μ. 

 1η βάρδια
   ΩΡΑ                            
Β! Τάξη    βάρδια
 8.30 π.μ.

 

   ΩΡΑ                            
Γ! Τάξη  

8.30 π.μ.

 
1η βάρδια
     
 

 

 

 

 Η  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ    Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ    

 

 

 

Ματίνα  Κουτσοβίτη     Κων/νος   Γιαννουλέας  
  

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

free counters                               

 

 

                                                                   Επισκέπτες Ιστοσελίδας

 

 

free counters

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λειτουργία Μετρητή απο 27/09/2010

free counters

 

 

 

free counters