2ο Γυμνάσιο Σελίδες Μαθητών Σελίδες Καθηγητών Σύλλογος Γονέων Εκπ/τικά  Νέα Ανακύκλωση Αθλητικά
Τοξοβολία Φιλοσοφικά Πολιτιστικά Σπάρτη Τεχνολογία Καιρός Μυστράς

Διευθυντής

Κώστας Γιαννουλέας

 

       free counters

on line users      

 

 

Εξεταστέα Ύλη Μαθημάτων                -             Εργασίες μαθητών

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2016    ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ  2015-16 

 

Α! Τάξη

 .........ΤΡΙΤΗ........

.....ΠΕΜΠΤΗ...

.......ΤΡΙΤΗ.......

......ΠΕΜΠΤΗ......

.....ΤΡΙΤΗ.....

....ΠΕΜΠΤΗ.....

...ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.

......ΔΕΥΤΕΡΑ.....

......ΤΡΙΤΗ......

.....ΤΕΤΑΡΤΗ....

....ΠΕΜΠΤΗ....

..ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ..

..ΔΕΥΤΕΡΑ........ΤΡΙΤΗ........

17/5/2016 19/5/2016 24/5/2016 26/5/2016 31/5/2016 2/6/2016 3/6/2016 6/6/2016 7/6/2016  8/6/2016  9/6/2015 10/6/2015 13/6/2016 14/6/2016
8.15π.μ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛ.ΓΛ. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝ. ΑΓΓΛΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ   ΑΡΧΑΙΑ ΕΛ.ΓΡΑΜ.   ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΑΛΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
                             
                             

Β! Τάξη

 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8.15π.μ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛ.ΓΡΑΜ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛ.ΓΛ. ΧΗΜΕΙΑ ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝ.   ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΑ
                             
                   

Γ! Τάξη

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                             
                             

10.15π.μ.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛ.ΓΛ. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝ. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Π.Α. ΑΓΓΛΙΚΑ ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΓΑΛΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΧΗΜΕΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛ.ΓΡΑΜ.  
.................. .................. .................. .................. .................. .................. ................... ................... .................. .................. ................... ................... .................. ..................  

                                                              Ο Διευθυντής                                                                        Ο  Συντάκτης

 

   

                                                                Κώστας Π. Γιαννουλέας                                                       Δημήτριος Γιαννόπουλος                                                   

 

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α     Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν     Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ      Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ     2016

ΚΚΚΚΚΚ

 

2ο  Γυμνάσιο  Σπάρτης

  

 Σχολ. Έτος 2014-15  

 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α      Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Ι Κ Ω Ν     Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Ω Ν  

Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν   Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ        Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ     2015
  Ημέρα                            
  Ημερομην.                            
Α! Τάξη

ΩΡΑ

8.30 π.μ. 

 1η βάρδια
   ΩΡΑ                            
Β! Τάξη    βάρδια
 8.30 π.μ.

 

   ΩΡΑ                            
Γ! Τάξη  

8.30 π.μ.

 
1η βάρδια
     
 

 

 

 

 Ο  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ    Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ    

 

 

 

Δημήτριος Γιαννόπουλος     Κων/νος   Γιαννουλέας  
  

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

free counters

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λειτουργία Μετρητή απο 27/09/2010

free counters

 

 

 

free counters