2ο Γυμνάσιο Σελίδες Μαθητών Σελίδες Καθηγητών Σύλλογος Γονέων Εκπ/τικά  Νέα Ανακύκλωση Αθλητικά
Τοξοβολία Φιλοσοφικά Πολιτιστικά Σπάρτη Τεχνολογία Καιρός Μυστράς

Διευθυντής

Κώστας Γιαννουλέας

 

       free counters

on line users      

 

 

Εξεταστέα Ύλη Μαθημάτων                -             Εργασίες μαθητών

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017   ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ  2016-17 

 

Α! Τάξη

 ...........ΠΕΜΠΤΗ..........

........ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.........

...............ΤΡΙΤΗ...............

.............ΠΕΜΠΤΗ.............

............................................. ............................................ ..........................................
..........01/06/2017......... ...........02/06/2017.......... ........06/06/2017..... ............08/06/2017........      
8.30π.μ. Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Φυσική Μαθηματικά Ιστορία    
               
               

Β! Τάξη

 
8.30π.μ. Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Ιστορία Μαθηματικά Φυσική      
               
         

Γ! Τάξη

 
  Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία            
               

10.30π.μ.

.

 

Φυσική Ιστορία Μαθηματικά      
.................. .................. .................. .................. .................. .................. ................... ...................

                                                              Ο Διευθυντής                                                                        Ο  Συντάκτης

 

                                                                Κώστας Π. Γιαννουλέας                                                       Δημήτριος Γιαννόπουλος           

 

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α     Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν     Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ      Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ      2017

ΚΚΚΚΚΚ

 

2ο  Γυμνάσιο  Σπάρτης

  

 Σχολ. Έτος 2016-17  

 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α      Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Ι Κ Ω Ν     Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Ω Ν  

Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν   Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ        Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ      2017
  Ημέρα                            
  Ημερομην.                            
Α! Τάξη

ΩΡΑ

8.30 π.μ. 

 1η βάρδια
   ΩΡΑ                            
Β! Τάξη    βάρδια
 8.30 π.μ.

 

   ΩΡΑ                            
Γ! Τάξη  

8.30 π.μ.

 
1η βάρδια
     
 

 

 

 

 Ο  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ    Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ    

 

 

 

Δημήτριος Γιαννόπουλος     Κων/νος   Γιαννουλέας  
  

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

free counters

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λειτουργία Μετρητή απο 27/09/2010

free counters

 

 

 

free counters