2ο Γυμνάσιο Σελίδες Μαθητών Σελίδες Καθηγητών Σύλλογος Γονέων Εκπ/τικά  Νέα Ανακύκλωση Αθλητικά
Τοξοβολία Φιλοσοφικά Πολιτιστικά Σπάρτη Τεχνολογία Καιρός Μυστράς

Διευθυντής

Κώστας Γιαννουλέας

 

       free counters

on line users      

 

 

Εξεταστέα Ύλη Μαθημάτων                -             Εργασίες μαθητών

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2018   ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ  2017-18

 

Α! Τάξη

 ...........ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ..........

........ΔΕΥΤΕΡΑ.........

...............ΤΡΙΤΗ...............

.............ΤΕΤΑΡΤΗ.............

............................................. ............................................ ..........................................
..........01/06/2018......... ...........04/06/2018.......... ........05/06/2018..... ............06/06/2018........      
8.30π.μ. Μαθηματικά Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Ιστορία Φυσική    
               
               

Β! Τάξη

 
10.30π.μ. Φυσική Μαθηματικά Ιστορία  Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία      
               
         

Γ! Τάξη

 
8.30π.μ.  Ιστορία Φυσική Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Μαθηματικά      
               
               
.................. .................. .................. .................. .................. .................. ................... ...................

                                                              Ο Διευθυντής                                                                        Ο  Συντάκτης

 

                                                                Κώστας Π. Γιαννουλέας                                                       Δημήτριος Γιαννόπουλος           

 

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α     Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν     Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ      Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ      2018

ΚΚΚΚΚΚ

 

2ο  Γυμνάσιο  Σπάρτης

  

 Σχολ. Έτος 2017-18  

 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α      Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Ι Κ Ω Ν     Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Ω Ν  

Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν   Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ        Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ      2018
  Ημέρα                            
  Ημερομην.                            
Α! Τάξη

ΩΡΑ

8.30 π.μ. 

 1η βάρδια
   ΩΡΑ                            
Β! Τάξη    βάρδια
 8.30 π.μ.

 

   ΩΡΑ                            
Γ! Τάξη  

8.30 π.μ.

 
1η βάρδια
     
 

 

 

 

 Ο  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ    Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ    

 

 

 

Δημήτριος Γιαννόπουλος     Κων/νος   Γιαννουλέας  
  

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

free counters

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λειτουργία Μετρητή απο 27/09/2010

free counters

 

 

 

free counters