Κώστας

Γιαννουλέας

Αρχική Σελίδα

περιεχόμενα

3ο Γυμνάσιο

Σελιδες Μαθητών 

Σελιδ.Καθηγητών 
Συλλογος Γονέων
Εκπ/τικά  Νέα
Τεχνολογία
Πρώτες Βοήθειες
Ειδήσεις - Links
Αθλητικά
Τοξοβολία
Songs - Games
Καιρός
Ανακύκλωση
Ν. Λακωνίας
Σπάρτη
Μυστράς
Πολιτιστικά
Φιλοσοφικά
 on line users 

free counters

 

 

Β. Βαβαρούτσου
www.google.gr
kostasgian.blogs
otenet/kostboul

 

Χρήσ. Συνδ.

 

Σχέδιο Πολιτικής Άμυνας  3ου Γυμνασίου  Σπάρτης

   free counters

 

                                                              Επισκέπτες Ιστοσελίδας .

  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΔΑΙ)

 

     Το 3Ο Γυμνάσιο  Σπάρτης (Σχολείο) χαρακτηρίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.

 171/1974 ως Δημόσιο Ανεξάρτητο Ίδρυμα (ΔΑΙ) και άρα υποχρεούται να καταρτίσει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.     

    Σε εφαρμογή του εν λόγω Σχεδίου καταρτίζεται ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Υπηρεσίας.  Αποστολή αυτού είναι η προστασία των εργαζομένων και των φοιτούντων στο Σχολείο αυτό μαθητών που στεγάζεται στο κτίριο της οδού

Ηλία Γκορτσολόγου 2  Τ.Κ. 23100  Σπάρτη, η προστασία του κτιριακού συγκροτήματος, του εξοπλισμού και του αρχειακού υλικού, σε περιπτώσεις εκδήλωσης εκτάκτων περιστατικών.

 

1.  Προσωπικό 

α)  Διευθυντής     .....................................................

β)  Υποδιευθυντής     ......................................................

γ)   Αρχηγός Πολιτικής Άμυνας    ......................................................

με βοηθούς τους ........................................  και   .....................................................................

δ)  Προσωπικό. Άνδρες :  .....  Γυναίκες :  ......     Μαθητές :   ......

ε)  Προσωπικό Πολιτικής Άμυνας: Άνδρες. .......,  Γυναίκες: ...., Σύνολο: ......        

 

2.  Στοιχεία του Ιδρύματος

α)  Θέση:.............................................................................................

β)  Οικοδομική σύσταση: Ενιαίο κτίριο  ..v.., όροφοι.. 2.., τ.μ.  1926

γ)  Καταφύγια :....................................................................................

δ)  Παρατηρητήριο:.............................................................................

ε)  Σκοπός χρησιμοποίησης του κτιρίου: Διδακτήριο

στ) Φωτισμός: Από δίκτυο της ΔΕΗ

ζ)  Υδροληψία : Από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ.  Δεν υπάρχει δεξαμενή αποθήκευσης νερού.

η)  Συγκοινωνιακή  εξυπηρέτηση: Με το δίκτυο συγκοινωνιών του ΚΤΕΛ Λακωνίας.

θ)  Τηλεφωνική επικοινωνία Ταχυδρομείο: Σύνδεση με το δίκτυο του ΟΤΕ και η αλληλογραφία διακινείται μέσω των ΕΛΤΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  mail@3gym-spartis.lak.sch.gr μέσω της θυρίδας του Σχολείου στο  Γραφείο της  Δ/νσης Δ.Ε. Σπάρτης.  

3. Οργάνωση Μονάδων Πολιτικής Άμυνας

Ομάδα Ασφάλειας

           Πυρασφάλειας

            Α Βοηθειών

 

 Ορισμός Υπευθύνων

 α. Γενικός Υπεύθυνος του Σχεδίου είναι ο Δ/ντής ........................................

Την εκπόνηση κα σύνταξη  του σχεδίου Πολιτικής άμυνας έκανε  ο Υπ/ντής  του σχολείου κος ....................................., Ναυπηγός - Μηχανολόγος Μηχανικός.

 

    β.  Αρχηγός Πολιτικής Άμυνας

Ορίζεται ο Υποδιευθυντής .................................................

με βοηθούς τους ...............................................  και   .........................................................

 

γ. Υπεύθυνοι Ασφαλείας (Διάσωσης - παροχή μέριμνας, φροντίδας μαθητών -  οργανωμένη  και ασφαλή εκκένωση του σχολείου)

 Η ομάδα αυτή καθοδηγείται από τον καθηγητή ............................., από τις καθηγήτριες  ..................................   και ........................................ , υποβοηθούμενοι στο έργο τους από τις καθηγήτριες  ..................................... και  ....................................... και από τον  καθηγητή   .......................................... Η ομάδα ενημερώνεται για τα καθήκοντα της, εκπαιδεύεται και εξασκείται επαρκώς κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε περίπτωση ανάγκης.

   

δ.  Υπεύθυνοι   "Πρώτων  Βοηθειών"  

Συγκροτούνται:

I.     από μαθήτριες Ομάδα παροχής Πρώτων Βοηθειών σε μαθήτριες που τυχόν τραυματιστούν. Η ομάδα αυτή καθοδηγείται από την καθηγήτρια  ....................................................  υποβοηθούμενη στο έργο της  από τις καθηγήτριες ......................................... και  ........................................, και

II.  από μαθητές Ομάδα παροχής  Πρώτων Βοηθειών σε μαθητές που τυχόν τραυματιστούν. Η ομάδα αυτή  καθοδηγείται  από  τον καθηγητή  .................................., υποβοηθούμενο στο έργο του επίσης από τους καθηγητές  ................................................. και  ....................................................

 

ε.  Υπεύθυνοι   Πυρασφαλείας

Συγκροτείται από μαθητές και μαθήτριες Ομάδα Πυρασφάλειας Η ομάδα αυτή καθοδηγείται από τους καθηγητές ..........................................., ................................................... και ................................... υποβοηθούμενοι στο έργο τους από τους καθηγητές  ..........................,  ............................. και .................................... Η ομάδα οργανώνει την αντιπυρική προστασία του Σχολείου , εκπαιδεύεται και ασκείται επαρκώς κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια σε περίπτωση ανάγκης.

 

 στ. Υπεύθυνος παρουσιών και καταγραφής των μαθητών.

    Συγκροτείται από μαθητές και μαθήτριες Ομάδα παρουσιών και καταγραφής των μαθητών Η ομάδα αυτή καθοδηγείται από την καθηγήτρια .......................................... υποβοηθούμενη στο έργο της από τις  καθηγήτριες ....................................... και ............................................

   

ζ.  Υπεύθυνος ελέγχου των δικτύων

Ορίζεται ο επιστάτης του σχολείου ..................................  και ο εκάστοτε σχολικός φύλακας βάρδιας,  οι οποίοι θα μεριμνήσουν εφόσον απαιτείται για την διακοπή των παροχών ύδρευσης και ηλεκτρικού ρεύματος.

 

η.  Υπεύθυνος  για την απαγόρευση προσέγγισης των αιθουσών και των επικίνδυνων σημείων του σχολείου από τους μαθητές. Ορίζεται ο καθηγητής .....................................................  με βοηθό την καθηγήτρια ............................................  και τον εκάστοτε σχολικό φύλακα βάρδιας.

   

θ.  Υπεύθυνος   αρχείου   του σχολείου

   Επιλέγεται από το Δ/ντή κο ............................  συνεπικουρούμενο από τον εκάστοτε Υπ/ντή ή γραμματέα (εάν Υπάρχει), το χρησιμότερο και πλέον απαραίτητο τμήμα του σχολικού αρχείου, το οποίο φυλάσσεται στο ασφαλέστερο δυνατό σημείο.

   

ι.  Υπεύθυνοι  Εργαστηρίων

ια.  Ο καθηγητής ....................................... μεριμνά για την κατά το δυνατόν ασφαλέστερη ταξιθέτηση των αντικειμένων( όργανα, χημικές ουσίες) του εργαστηρίου Φυσικής-Χημείας.

ιβ. Ο καθηγητής  ................................................. μεριμνά για την κατά το δυνατόν ασφαλέστερη τοποθέτηση των εργαλείων και των κατασκευών του εργαστηρίου Τεχνολογίας.

ιγ.  Η καθηγήτρια ........................................... μεριμνά για την κατά το δυνατόν ασφαλέστερη τοποθέτηση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και των εξαρτημάτων αυτών του εργαστηρίου πληροφορικής.

   

κ.  Υπεύθυνες τηλεφωνικού καταλόγου έκτακτης ανάγκης,

ορίζονται οι καθηγήτριες ....................................., και η ....................................................

 

Πλάι στη τηλεφωνική συσκευή, στο γραφείο του Δ/ντή και στον πίνακα ανακοινώσεων του Συλλόγου των καθηγητών, τοποθετούνται πινακίδες με τους τηλεφωνικούς αριθμούς κλήσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Αστυνομικού τμήματος, του Γενικού Νοσοκομείου, ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων και ατόμων ή υπηρεσιών με τα οποία πιθανώς να είναι αναγκαία μια τηλεφωνική επικοινωνία σε περίπτωση σεισμού.

   

Για τον χώρο του κυλικείου

 Υπεύθυνος ελέγχου των δικτύων του  κυλικείου ορίζεται ο εκάστοτε κυλικειάρχης  ο οποίος θα μεριμνήσει εφόσον απαιτείται για την διακοπή των παροχών ύδρευσης και ηλεκτρικού ρεύματος.

 

4.  Εκπαίδευση προσωπικού

   Ενημέρωση του προσωπικού από το Τμήμα ΠΣΕΑ της Νομαρχίας Λακωνίας σε Θέματα Πολιτικής Άμυνας.  Από τον υπεύθυνο υπάλληλο Π.Σ.Ε.Α. της Δ/νσης Δ.Ε. Ν. Λακωνίας και από τον Αρχηγό της Ομάδας Πολιτικής Άμυνας του Ιδρύματος.

Γίνεται προγραμματισμός για την πραγματοποίηση ασκήσεων του προσωπικού των ομάδων στα καθήκοντα τους.

 

5.  Συναγερμός

   Το σήμα του συναγερμού δίδεται από το Τμήμα ΠΣΕΑ της Νομαρχίας  μέσω

της  Δ/νσης Δ.Ε. Ν. Λακωνίας. Το σύνθημα του συναγερμού στο προσωπικό δίνεται από τον αρχηγό, ο οποίος αμέσως οφείλει να ενημερώσει τη Διεύθυνση του Σχολείου για το συναγερμό και στη συνέχεια ειδοποιεί το Προσωπικό δια του στόματος αναμένοντας να ηχήσουν οι σειρήνες του Δήμου.  Η Θέση του Ιδρύματος είναι τέτοια που θα ακουστούν οπωσδήποτε οι σειρήνες του Δήμου.

   Προγραμματίζονται και πραγματοποιούνται ασκήσεις του προσωπικού σε συνθήκες συναγερμού (έναρξη, καταφυγή του προσωπικού και των μαθητών στο καταφύγιο ασφαλές χώρο του διδακτηρίου, και λήξη του συναγερμού).

   Η Ομάδα Ασφάλειας είναι υπεύθυνη για την τάξη και την ομαλή μετάβαση του προσωπικού και των μαθητών στο καταφύγιο ασφαλές χώρο του διδακτηρίου, για την πρόληψη λεηλασιών κλπ.

 

6.  Συσκότιση

   Με την έναρξη του συναγερμού ο αρχηγός δίνει εντολή να κλείσουν οι διακόπτες του ηλεκτρικού ρεύματος από τον γενικό πίνακα που βρίσκεται στο χώρο του ορόφου για να επέλθει συσκότιση του κτιριακού συγκροτήματος.  Επίσης δίνει εντολή να κατέβουν τα ρολά των θυρών και παραθύρων.  Η Ομάδα Ασφάλειας είναι επιφορτισμένη με την αρμοδιότητα της συσκότισης.

 

7.  Παραλλαγή

Δεν χρειάζεται  

 

8.  Πυρασφάλεια

   Η Ομάδα Πυρασφάλειας είναι επιφορτισμένη να μεριμνά, να οργανώνει το σύστημα πυρόσβεσης και να καταστέλλει την εκδήλωση πυρκαγιάς.

Σε κάθε γραφείο ή αίθουσα υπάρχει φορητός πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως           κιλών ή άλλος τρόπος πυρόσβεσης .........  

Γίνεται τακτικά άσκηση πυρόσβεσης του προσωπικού από τον αρχηγό της Πολιτικής Άμυνας του Ιδρύματος.

Σε περίοδο πολέμου η Ομάδα Πυρόσβεσης είναι υποχρεωμένη να βρίσκεται σε επιφυλακή ολόκληρο το 24ωρο.

 

 9.  Προστασία προσωπικού μαθητών εξοπλισμού αρχειακού υλικού

    Η προστασία του προσωπικού και των μαθητών επιτυγχάνεται με την άμεση απομάκρυνση από τα γραφεία ή τις αίθουσες διδασκαλίας και τη μετάβαση τους στο καταφύγιο ασφαλές χώρο του κτιρίου όπου υπάρχουν στοιχειώδεις συνθήκες διαμονής (τουαλέτες, νερό, φωτισμός).  Η μετάβαση στους χώρους αυτούς γίνεται με την ευθύνη της ομάδας Ασφαλείας.  Αποκλείονται οι ανελκυστήρες και οδηγούνται με τάξη από τις σκάλες.  Στα γραφεία και στους άλλους χώρους παραμένουν οι Ομάδες Πολιτικής Άμυνας.

    Η Προστασία του εξοπλισμού και του αρχειακού υλικού είναι υποχρέωση της Διεύθυνσης του Σχολείου και του εκπαιδευτικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού.  Ακριβά μηχανήματα, όπως Η/Υ, Φωτοτυπικά μηχανήματα κλπ. πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα.  Με την ήχηση του συναγερμού θα απομακρυνθεί από αυτά κάθε εύφλεκτο υλικό και αν είναι δυνατόν θα συγκεντρωθούν σε ένα γραφείο ή αίθουσα κενή από χαρτιά κλπ για την καλύτερη προστασία τους.

Ιδιαίτερης προστασίας χρήζουν τα αναντικατάστατα αρχεία των μαθητικών βιβλίων, τα οποία πρέπει να κλειστούν σε μεταλλικές ντουλάπες που κλείνουν ερμητικά.  Τα σπουδαία και αναντικατάστατα αρχεία των Η/Υ θα είναι γραμμένα σε δισκέτες τις οποίες θα παίρνει μαζί του ο υπεύθυνος υπάλληλος.

Οι Ομάδες Ανίχνευσης, Απολύμανσης και Αποκατάστασης βλαβών επιφορτίζονται με την προστασία του εξοπλισμού και του αρχειακού υλικού.

 

10.  Συνεργασία με συστεγαζόμενα ΔΑΙ

Στο ίδιο κτίριο συστεγάζονται και τα εξής άλλα Δημόσια Ανεξάρτητα Ιδρύματα:

α) .......................................................................................................

β)........................................................................................................
Ο αρχηγός του Ιδρύματος έρχεται σε επαφή με τους αρχηγούς ΔΑΙ των συστεγαζόμενων Ιδρυμάτων για τον συντονισμό των ενεργειών σε περίπτωση συναγερμού.

 

11. Οργάνωση Υγειονομικής Υπηρεσίας (Α Βοήθειες, Ανίχνευση, Απολύμανση)

Οι Ομάδες Α Βοηθειών, Ανίχνευσης και Απολύμανσης, σε συνεργασία με τον αρχηγό του Ιδρύματος αναλαμβάνουν την οργάνωση, την πρόληψη και την παροχή υγειονομικής βοήθειας στο προσωπικό του Ιδρύματος.

Προγραμματίζεται περιοδική εκπαίδευση του προσωπικού των Ομάδων αυτών.

Ως χώρος της  εγκατάστασης Σταθμού Α Βοηθειών ορίζεται ο χώρος:...

του Ιατρείου του 3ου Γυμνασίου Σπάρτης  ..

Παρέχονται Οδηγίες στην Ομάδα Α Βοηθειών για την αντιμετώπιση τραυμάτων από ΡΒΧ ουσίες τις οποίες θα ανιχνεύσει η Ομάδα Ανίχνευσης και θα αντιμετωπίσει η Ομάδα Απολύμανσης.

 

Τηρείται Βιβλίο Α Βοηθειών από τον αρχηγό Πολιτικής Άμυνας του Ιδρύματος.

Τηρείται Βιβλίο Υγειονομικού Υλικού από τον αρχηγό Πολιτικής Άμυνας του Ιδρύματος.

 

12.  Διοικητική Μέριμνα 

Τροφοδοσία δεν χρειάζεται.  Ούτε αποθήκευση τροφίμων και νερού.

 

13.  Τήρηση Ημερολογίου Ενεργειών

   Ο αρχηγός Πολιτικής Άμυνας του Ιδρύματος αναγράφει στο Ημερολόγιο Ενεργειών σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για την Οργάνωση της Πολιτικής Άμυνας του Ιδρύματος, την προμήθεια των υλικών, την εκπαίδευση του προσωπικού κλπ.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ 

         ΤΟΥ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

 

 ΣΚΟΠΟΣ:

Είναι γνωστό ότι ο σεισμός εγκυμονεί κινδύνους. Αυτοί δεν προέρχονται μόνο από τις καταρρεύσεις των κτιρίων αλλά και από τις βλάβες στον εξοπλισμό τους. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για σχολικά κτίρια που στεγάζουν το μαθητικό δυναμικό της χώρας η ευαισθητοποίηση για την αποφυγή μελλοντικών κινδύνων είναι μεγαλύτερη.

Έχοντας ως στόχους: τη μείωση των κίνδυνων τραυματισμών των μαθητών και των εκπαιδευτικών από πτώση επίπλων ή αντικειμένων, την εξασφάλιση της μη διακοπής λειτουργίας των σχολείων καθώς και τον περιορισμό των δαπανών για την αποκατάσταση των βλαβών εξαιτίας ενός σεισμού, απαραίτητη είναι η προσεισμική επισήμανση και άρση των επικινδυνοτήτων που τυχόν υπάρχουν στους χώρους των σχολικών κτιρίων.

Σκοπός λοιπόν του σχεδίου εκκένωσης και άρσης των επικινδυνοτήτων του 3ου Γυμνασίου Σπάρτης στα πλαίσια εφαρμογής του σχεδίου Ξενοκράτης-Σεισμοί είναι να διασφαλίσει τη ζωή των μαθητών, του προσωπικού και  τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία του σχολείου.

 

Α.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ  ΣΤΑΤΙΚΗΣ  ΕΙΚΟΝΑΣ  ΚΤΙΡΙΟΥ:

    Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το σχολείο έχει κατασκευασθεί το 1976. Ο σκελετός του είναι κατασκευασμένος από οπλισμένο σκυρόδεμα. Είναι διώροφο κτίριο χωρίς κεραμοσκεπή με υπερυψωμένο ισόγειο. Από μακροσκοπική παρατήρηση δεν φαίνεται να υπάρχει κανένα πρόβλημα στατικότητας του κτιρίου.

Ο δεύτερος όροφος περιλαμβάνει έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας(......................................).

Ο πρώτος όροφος περιλαμβάνει πέντε  (5) αίθουσες διδασκαλίας (......................., μια (1)αίθουσα αγγλικών,  τα εργαστήρια  Φυσικής - Χημείας).

Το ισόγειο περιλαμβάνει  μια  αίθουσα εκδηλώσεων- μουσικής, μία (1) αίθουσα καλλιτεχνικών, και τα εργαστήρια  Τεχνολογίας και Πληροφορικής, το γραφείο του Συλλόγου των καθηγητών, το γραφείο  του εκάστοτε Διευθυντή, το γραφείο του υποδιευθυντή του σχολείου, το γραφείο του γραμματέα , τις τουαλέτες  των καθηγητών, το Γυμναστήριο,  τις τουαλέτες αγοριών και κοριτσιών  και το λεβητοστάσιο.

[ όλα τα παραπάνω φαίνονται αναλυτικά στα σχέδια του σχολείου που επισυνάπτονται].

 

Β.1.   ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ:

Ισόγειο

     Οι πόρτες του γραφείου των καθηγητών, των αιθουσών διδασκαλίας και των αφοδευτηρίων των μαθητών, ανοίγουν όλες προς τα έξω χωρίς να δημιουργείται επομένως κίνδυνος συνωστισμού κατά την εκκένωση του κτιρίου.

    Οι  πόρτες του αποθηκευτικού χώρου [υλικά καθαριότητας] και του χώρου του καυστήρα του ισογείου ανοίγουν προς το εσωτερικό των χώρων αυτών. Οι πόρτες του αφοδευτηρίου των καθηγητών, του γραφείου του γραμματέα, του γραφείου του Δ/ντή και του 2ου γραφείου καθηγητών ανοίγουν επίσης προς το εσωτερικό τους, αλλά δεν συνιστάται η μετατροπή τους γιατί θα δημιουργήσει πρόβλημα κατά την διακίνηση των καθηγητών που πιθανόν θα βρίσκονται στα γραφεία.

  Στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου [που χρησιμοποιείται σαν αίθουσα μουσικής] να είναι πάντοτε ανοιχτά και τα 4 φύλλα της πόρτας της εισόδου κατά την διάρκεια  εκδηλώσεων καθώς και οι δύο ανατολικές έξοδοι διαφυγής.

 

Πυροσβεστήρες  υπάρχουν δυο [2]  στο   Ισόγειο  και συγκεκριμένα στο διάδρομο του γραφείου των καθηγητών, ένας [1]στο εργαστήριο Τεχνολογίας και ένας [1] στην αίθουσα εκδηλώσεων.

H    Πρέπει  να ελέγχονται οι υπάρχοντες πυροσβεστήρες ως προς την καταλληλότητά τους και να γίνεται αναγόμωση κάθε χρόνο.

Κιβώτιο  Α! βοηθειών υπάρχει ένα [1] στο γραφείο καθηγητών, ένα [1] στο γραφείο του Υπ/ντή του σχολείου, ένα [1] στο ιατρείο και ένα [1] στο εργαστήριο τεχνολογίας.

 

Α! όροφος  &  Β!  όροφος

Οι πόρτες των αιθουσών διδασκαλίας, ανοίγουν όλες προς τα έξω χωρίς να δημιουργείται επομένως κίνδυνος συνωστισμού κατά την εκκένωση του κτιρίου.

H    Από αρμόδιο μηχανικό ή άλλο πρόσωπο πρέπει να ελεγχθούν τα παράθυρα των αιθουσών διδασκαλίας του  Α! και  του Β!  ορόφου, γιατί λόγω του σχετικά μεγάλου ανοίγματος τους, ενδέχεται να δημιουργείται κίνδυνος από πιθανή θραύση των υαλοπινάκων τους κατά την διάρκεια ενός μεγάλου σεισμού.   

 

   Πυροσβεστήρας υπάρχει  ένας  στο εργαστήριο φυσικής Χημείας.

 

Κιβώτιο  Α! βοηθειών  υπάρχει ένα στο εργαστήριο φυσικής Χημείας.

 

  Ο Γενικός πίνακας τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος του σχολείου βρίσκεται στο  μικρό γραφείο καθηγητών, απέναντι από το γραφείο του Δ/ντή, όπως και ο πίνακας τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος των δυο ορόφων του σχολείου.

 

   Ο πίνακας διανομής του Β! ορόφου βρίσκεται στο πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου του 2ου ορόφου και  ο πίνακας διανομής του Α! ορόφου βρίσκεται στο πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου του 1ου ορόφου.

 

   Ο πίνακας διανομής ηλεκτρικού ρεύματος του Γυμναστηρίου βρίσκεται στο γραφείο των καθηγητών και ο πίνακας διανομής της αίθουσας εκδηλώσεων  βρίσκεται αριστερά της εισόδου της αίθουσας.

 

   

Β.2.   ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΚΑΙ  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΣΕΙΣΜΟΥ:

 

   Στους μαθητές και στο προσωπικό δίνονται οδηγίες για την στάση που θα τηρήσουν και τις ενέργειες που θα κάνουν σε περίπτωση σεισμού.

   Όλοι οι μαθητές να ενημερωθούν από τους υπεύθυνους καθηγητές των τμημάτων.

 Ο γενικός υπεύθυνος του σχεδίου καθηγητής Κώστας Γιαννουλέας θα ενημερώσει ανά τμήμα τους μαθητές της Α! τάξης κατά την διάρκεια του μαθήματος της τεχνολογίας και οι μαθητές Β! και Γ! θα ενημερωθούν από τους υπεύθυνους καθηγητές των τάξεων, οι δε καθηγητές θα ενημερωθούν από τον υπεύθυνο σε  μια συνεδρίαση του συλλόγου.

 

 

Γ.       ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ:

I.      Κατά την διάρκεια της διδακτικής ώρας πρωί και απόγευμα ή κατά την διάρκεια διαλείμματος εάν λόγω καιρικών συνθηκών οι μαθητές-τριες βρίσκονται μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας

1.   Μαθητές και καθηγητές εφαρμόζουν αμέσως τις γνωστές οδηγίες

      συμπεριφοράς    καλυπτόμενοι κάτω από τα θρανία και τις έδρες  αντίστοιχα.

2.   Μετά την λήξη του σεισμού εκκενώνεται το κτίριο και οι μαθητές  συγκεντρώνονται       στον υποδεικνυόμενο στο σχέδιο χώρο, του αύλειου χώρου του  Σχολείου. Η  εκκένωση των αιθουσών πραγματοποιείται με ψυχραιμία  και γρήγορο  ρυθμό  σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο.

Φάση   1η  :

Εκκενώνονται ταυτόχρονα : 

      οι  αίθουσες  διδασκαλίας του 2ου  ορόφου  των   τμημάτων  ....  και  ....   [οι δύο πιο απομακρυσμένες αίθουσες του ορόφου].  Οι μαθητές του  ...... βαδίζουν γοργά σταθερά και ψύχραιμα και κατεβαίνουν από την δεξιά πλευρά τις σκάλες, ενώ οι μαθητές του  ..... κατεβαίνουν τις σκάλες από την αριστερή πλευρά που έχει το κάγκελο.

      οι  αίθουσες  διδασκαλίας του 1ου  ορόφου  των   τμημάτων  ......  και Αίθουσα Ξένων Γλωσσών [οι δύο πιο κοντινές  στις σκάλες αίθουσες του ορόφου].  Οι μαθητές που βρίσκονταν στο ......  βαδίζουν γοργά σταθερά και ψύχραιμα  και κατεβαίνουν από την δεξιά πλευρά τις σκάλες , ενώ οι μαθητές της  Αίθουσας Ξένων Γλωσσών κατεβαίνουν τις σκάλες από την αριστερή πλευρά που έχει το κάγκελο.

   Τα εργαστήρια πληροφορικής,  τεχνολογίας, η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (που είναι και αίθουσα μουσικής), η αίθουσα καλλιτεχνικών  καθώς και το γυμναστήριο.

       Εξέρχονται από το γραφείο του Συλλόγου των καθηγητών, οι καθηγητές που  δεν διδάσκουν κατά τον χρόνο του σεισμού.

       Απομακρύνονται από τα αφοδευτήρια τυχόν ευρισκόμενοι μαθητές /τριες.

 

Φάση   2η  :

Εκκενώνονται οι αίθουσες του 2ου  ορόφου  ....  και  .....    Οι μαθητές που βρίσκονταν στο ....  βαδίζουν γοργά σταθερά και ψύχραιμα και κατεβαίνουν από την δεξιά πλευρά τις σκάλες , ενώ οι μαθητές του  .....  κατεβαίνουν τις σκάλες από την αριστερή πλευρά που έχει το κάγκελο.

Φάση   3η  :

Εκκενώνονται οι αίθουσες του 2ου  ορόφου  ....  και  .....    Οι μαθητές που βρίσκονταν στο .....  βαδίζουν γοργά σταθερά και ψύχραιμα και κατεβαίνουν από την δεξιά πλευρά τις σκάλες , ενώ οι μαθητές του  .....  κατεβαίνουν τις σκάλες από την αριστερή πλευρά που έχει το κάγκελο.

 

Φάση  4η : 

Εκκενώνονται οι αίθουσες του 1ου  ορόφου  Εργαστηρίου Φυσικής  και  .....    Οι μαθητές που βρίσκονταν στο Εργαστήριο  Χημείας    βαδίζουν γοργά σταθερά και ψύχραιμα και κατεβαίνουν από την δεξιά πλευρά τις σκάλες , ενώ οι μαθητές του  ....  κατεβαίνουν τις σκάλες από την αριστερή πλευρά που έχει το κάγκελο.

 

Φάση   5η  :

 

Εκκενώνονται οι αίθουσες του 1ου  ορόφου  Εργαστηρίου Χημείας  και  ......    Οι μαθητές που βρίσκονταν στο  ..... βαδίζουν γοργά σταθερά και ψύχραιμα και κατεβαίνουν  τις σκάλες από την αριστερή πλευρά που έχει το κάγκελο.

 

Μετά την εκκένωση των αιθουσών οι μαθητές με τους καθηγητές τους συγκεντρώνονται στο χώρο συγκέντρωσης του σχολείου που βρίσκεται στο προαύλιο του συγκροτήματος των σχολείων , όπως φαίνεται από το επισυναπτόμενο σχέδιο.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για την θέση του κάθε τμήματος στο χώρο συγκέντρωσης για την γρήγορη και αποτελεσματική καταγραφή των μαθητών από τον υπεύθυνο καθηγητή και τον απουσιολόγο.

Το διάγραμμα με τη σειρά εκκένωσης των αιθουσών καθώς και το τοπογραφικό σχέδιο του σχολείου με το χώρο συγκέντρωσης των τμημάτων του σχολείου υπάρχουν στο πίσω εξώφυλλο του βιβλίου ύλης.

Επίσης στο μπροστινό εξώφυλλο του βιβλίου ύλης υπάρχει ονομαστική κατάσταση των μαθητών της τάξης.

 

      Σε κάθε περίπτωση εκκένωσης αίθουσας διδασκαλίας αποχωρούν πρώτα οι μαθητές  που βρίσκονται κοντά στα παράθυρα και έπειτα οι άλλοι που  βρίσκονται προς το μέσον της αίθουσας.

 

      Ο διδάσκων κατά το χρόνο του σεισμού καθηγητής εξέρχεται τελευταίος από  την αίθουσα διδασκαλίας παίρνοντας μαζί του το βιβλίο ύλης και το  απουσιολόγιο του τμήματος.

      Οι καθηγητές και οι καθηγήτριες που δεν έχουν διδασκαλία κατά το χρόνο του σεισμού τρέχουν στις σκάλες και βοηθούν στην ομαλή εκκένωση του κτιρίου.

      Μετά την εκκένωση του κτιρίου οι καθηγητές και οι καθηγήτριες που δεν είναι

   επιφορτισμένοι με κάποια ιδιαίτερα καθήκοντα, συγκεντρώνονται με τους

   μαθητές στο χώρο συγκέντρωσης και βοηθούν όπου παρίσταται ανάγκη.

      Εάν υπάρχει μαθητής με πρόβλημα σωματικό και δεν μπορεί να μετακινηθεί, ο καθηγητής παραμένει μαζί του στην αίθουσα περιμένοντας το συνεργείο διάσωσης.

II.      Κατά την διάρκεια του διαλείμματος

1. Οι εφημερεύοντες καθηγητές μεριμνούν ώστε κατά την διάρκεια του

    διαλείμματος να βρίσκονται στην αίθουσα διδασκαλίας μόνο οι επιμελητές.

2. Σε περίπτωση σεισμού οι επιμελητές και άλλοι μαθητές που για διάφορους         

    λόγους βρίσκονται μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας καλύπτονται κάτω από τα  θρανία και μετά το πέρας της δόνησης εξέρχονται των αιθουσών και

    συγκεντρώνονται στην προκαθορισμένη περιοχή του αύλειου χώρου του

    σχολείου. [Βλέπε σχέδιο εκκένωσης συγκέντρωσης σχολείου]

3. Οι εφημερεύοντες συγκεντρώνουν από τις αίθουσες διδασκαλίας τα  βιβλία

    ύλης και το απουσιολόγιο των τμημάτων, τα οποία παραδίδουν στον

    καθηγητή με τον οποίο θα είχαν μάθημα τα τμήματα την επόμενη του

    διαλείμματος  διδακτική ώρα.

4. Οι μαθητές που βρίσκονται σε διάφορα σημεία του αύλειου χώρου κινούνται με προσοχή μακριά από τους τοίχους των κτιρίων, από καλώδια και

    συγκεντρώνονται στην προκαθορισμένη περιοχή του αυλείου χώρου.

                  Η έξοδος μαθητών και καθηγητών από τις τάξεις, δίνεται με σήμανση του κουδουνιού τρεις φορές.

Δ.      ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ:

 

1. Οι καθηγητές που εξερχόμενοι από τις αίθουσες διδασκαλίας έχουν πάρει μαζί τους το βιβλίο ύλης και το απουσιολόγιο του τμήματος  και  σε συνεργασία με τον  απουσιολόγο του τμήματος συμβουλευόμενοι την ονομαστική κατάσταση των

     μαθητών του τμήματος, που είναι επικολλημένη στην εσωτερική σελίδα του

     μπροστινού εξωφύλλου του βιβλίου ύλης, ενεργούν έλεγχο των παρόντων στο

     χώρο της  συγκέντρωσης, αναφέρουν στον υπεύθυνο παρουσιών και καταγραφής

     μαθητών που  ενημερώνει τον Δ/ντή του Σχολείου και  τον  υπεύθυνο της

     ομάδας διάσωσης και παροχής πρώτων βοηθειών, ώστε να αρχίσει

     αμέσως η προσπάθεια ανεύρεσης των αδικαιολογήτως απόντων [ εάν υπάρχουν].

 

2.  Ο υπεύθυνος  για τα δίκτυα,  διακόπτει αμέσως τις παροχές νερού και ηλεκτρικού ρεύματος. Σε περίπτωση απουσίας του από το σχολείο κατά τον χρόνο του σεισμού τα παραπάνω εκτελεί  ο σχολικός  φύλακας.

 

3.      Οι  Υπεύθυνοι καθηγητές για την παροχή "πρώτων βοηθειών" , παίρνουν τα κιβώτια Α! βοηθειών από τους χώρους που βρίσκονται για να μπορούν να  δώσουν τις πρώτες βοήθειες εάν παραστεί ανάγκη.

 

4. Ο Δ/ντής του Σχολείου ή αν αυτός απουσιάζει,  ο  υποδιευθυντής  με την βοήθεια του γραμματέα  φροντίζουν για την μεταφορά σε ασφαλέστερο μέρος του σπουδαιότερου τμήματος του  Αρχείου.

 

5. Ο υπεύθυνος για την  απαγόρευση προσέγγισης των αιθουσών και των επικίνδυνων σημείων και ο υπεύθυνος  πυρασφάλειας με την ομάδα του φροντίζει να παραμείνουν οι μαθητές μακριά από το κτίριο του Σχολείου και ειδοποιεί την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Αστυνομικό Τμήμα και  το Νοσοκομείο, εάν χρειάζονται. Επεμβαίνει επίσης για το σβήσιμο τυχόν πυρκαγιάς.

 

6. Οι καθηγητές και οι καθηγήτριες που βρίσκονται στο χώρο συγκέντρωσης  των μαθητών, φροντίζουν να αποφευχθούν υστερικές κραυγές, κλάματα και όποια    άλλη συμπεριφορά που δημιουργεί σύγχυση και πανικό.

 

7.  Ειδοποιούνται οι κηδεμόνες των μαθητών-τριών που τυχόν τραυματίστηκαν.

8. Εάν κριθεί αναγκαίο οι μαθητές εισέρχονται στις αίθουσες διδασκαλίας κατά   ολιγομελείς ομάδες μαζεύουν τα πράγματα τους, τα παίρνουν μαζί τους και    επιστρέφουν στο χώρο συγκέντρωσης.

9.  Οι μαθητές αποχωρούν από τον χώρο συγκέντρωσης και επιστρέφουν στα σπίτια  τους [επισημαίνοντάς τους να μην τριγυρίζουν άσκοπα στους δρόμους και ότι το πρώτο μέρος που θα ψάξουν να τους βρούνε οι γονείς τους θα είναι ο χώρος του σχολείου ] , εκτός εάν υπάρχει άλλη απόφαση.

 

10.   Ελέγχονται οι ζημιές που προκλήθηκαν και ενημερώνεται ο Δ/ντης  Β/θμιας   Εκπ/σης   Ν.Λακωνίας.

 

11.       Ο Σύλλογος των Καθηγητών συνεδριάζει και βοηθά τον Δ/ντή του Σχολείου  στην σύνταξη λεπτομερειακής αναφοράς προς την προϊστάμενη αρχή.

                     

Το περιεχόμενο του σχεδίου έκτακτης ανάγκης θα διανεμηθεί σε όλο το εκπαιδευτικό  προσωπικό του σχολείου, ακόμη και στους μη εμπλεκόμενους διδάσκοντες. Επίσης αντίγραφο θα δοθεί στο σύλλογο γονέων με μέριμνα του οποίου θα ενημερωθούν οι οικογένειες των μαθητών.

Οι μαθητές με επαναλαμβανόμενες ασκήσεις ετοιμότητας , που θα βασίζονται στο συγκεκριμένο σχέδιο, θα κληθούν να το εφαρμόσουν σε όλες τις δυνατές περιπτώσεις (με προειδοποίηση  ή χωρίς , σε ώρα διδασκαλίας ή διάλειμμα κλπ.), ώστε κατατοπισμένοι και ενημερωμένοι να αντιμετωπίσουν τον πραγματικό σεισμό και τις συνέπειές του με ψυχραιμία και χωρίς πανικό.

 

 ΣΠΑΡΤΗ   15  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2010

              Ο  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                                 

                                                                  

 

      ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΑΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ

                                                                                         

              Ο Αρχηγός Πολιτικής Άμυνας

 

 

   

           Έλαβα γνώση                                                                   

    Ο Δ/ντης του Σχολείου

 

         Κων/νος  Γιαννουλέας

Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχ. ΠΕ12

 

 

.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ    ΕΚΤΑΚΤΗΣ   ΑΝΑΓΚΗΣ

 

Προσπάθησε να συμπληρώσεις  τον παρακάτω κατάλογο.

Ίσως χρειαστείς κάποια στιγμή την απάντηση σε κάποιες από αυτές τις ερωτήσεις.

 

Το Ονοματεπώνυμο  σου ..

 

Η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου σου   .

Ο πλησιέστερος συγγενής σου  .

 

Ποιος είναι ο γιατρός σου;     

Που είναι το ιατρείο του; ..

Ο αριθμός τηλεφώνου του;                 ..

 

Που είναι το πλησιέστερο νοσοκομείο ατυχημάτων;    ..

 

Που είναι το πλησιέστερο φαρμακείο; ..

 

Ποιος είναι ο αριθμός τηλεφώνου για

      την αστυνομία;           ..

      το ασθενοφόρο;          ..

      την πυροσβεστική;     .

 

Στο σπίτι σου, που φυλάγεις τα είδη  

πρώτων βοηθειών;           ....

 

Από πού κλείνει το ηλεκτρικό στο σπίτι σου; ..

Που είναι ο πίνακας με τις ασφάλειες;         .

Από πού κλείνει το νερό; .

 

Πως μπορείς να επικοινωνήσεις  με την μητέρα σου,  .  τον πατέρα σου  ή άλλο στενό συγγενή         ....  κατά την διάρκεια  της ημέρας ;          .. 

 

Που είναι ο πλησιέστερος προς το  

σπίτι σου τηλεφωνικός θάλαμος;  .

 

 Τι σημαίνουν οι λέξεις :  Αντιτετανικός ,  Αλλεργία , 

                                      Ομάδα Αίματος;

Ίσως κάποιος γιατρός ή νοσοκόμα σε ρωτήσει : 

      Γνωρίζεις την  Ομάδα Αίματος σου; ..

      Έχεις Αλλεργία  σε κάποιο φάρμακο, και ξέρεις για ποιο πρόκειται;

      Έχεις κάνει Αντιτετανικόορό;

 

 

ΣΧΕΔΙΟ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΑΝΑΓΚΗΣ                                                                                ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΩΝ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

 

ΦΡΟΝΤΙΣΕ   ΓΙΑ   ΤΗΝ   ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   ΣΤΟ   ΣΠΙΤΙ   ΣΟΥ

 

      ν      ΕΛΕΓΞΕ  ΑΝ  ΕΧΕΙΣ

1.  [    ]   Οικογενειακό  σχέδιο  έκτακτης  ανάγκης.

2.  [    ]   Φαρμακείο.

3.  [    ]    Τρόφιμα  ( κονσέρβες, φρυγανιές, κλπ. ).

4.  [    ]    Εμφιαλωμένο  νερό.

5.  [    ]    Φακό  και  μπαταρίες.

6.  [    ]   Ραδιόφωνο  και  μπαταρίες.

7.  [    ]   Πυροσβεστήρα.

8.  [    ]    Στερεωμένα τα βαριά αντικείμενα ( βιβλιοθήκες, θερμοσίφωνο, ράφια κλπ.).

 

  Όταν θα έχεις ελέγξει όλα αυτά δείξε  τον κατάλογο στον καθηγητή σου.

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΑΙ         

 α)  Την πρώτη Δευτέρα κάθε δεύτερου μήνα θα γίνεται εκπαίδευση Α Βοηθειών από ιατρό της Δ/νσης Υγείας της Νομαρχίας  Λακωνίας....

 β)  Την δεύτερη Δευτέρα κάθε δεύτερου μήνα θα γίνεται εκπαίδευση πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία   Σπάρτης

 γ)  Την τρίτη Δευτέρα κάθε Δεύτερου μήνα θα γίνεται εκπαίδευση αντιμετώπισης κινδύνων από εχθρική επιδρομή από αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

 δ)  Την τέταρτη Δευτέρα κάθε δεύτερου μήνα θα γίνεται εκπαίδευση αντιμετώπισης Ρ/Χ και βιολογικών ουσιών που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εχθρός και η απολύμανσης από χημικό καθηγητή των σχολείων του 1ου Γραφείου.

 Ο αρχηγός ΔΑΙ είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

     Ο Αρχηγός

   

   

           Έλαβα γνώση                                                                   

    Ο Δ/ντης του Σχολείου

 

         Κων/νος  Γιαννουλέας

Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχ. ΠΕ12

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Α. ΤΟΥ Δ.Α.Ι.

 

Είδος υλικού

Προβλεπόμενο

υπάρχον

Παρατηρήσεις

α)  Ομάδας Ασφαλείας

 

 

 

Σειρήνα χειροκίνητη

1

 

 

Ηλεκτρικό κουδούνι

1

ν

 

Φακός Μπαταρίας

1

ν

 

β)  Ομάδας Πυρασφάλειας

 

 

 

Φορητοί πυροσβεστήρες (ανάλ με τους χώρους)  5

Φτυάρια

3

1

 

Πελέκεις

3

1

 

Σκαπάνια με στυλεό

3

2

 

γ) Ομάδα Α Βοηθειών

 

 

 

Βαμβάκι

50 γραμ.

ν

 

Επίδεσμοι διαφ. μεγεθών

15 τεμ.

ν

 

Λευκοπλαστ πηνίων ταιν. 1Χ5

5 τεμ.

ν

 

Ταινία αιμοστατική

1 τεμ.

ν

 

Βάμα Ιωδίου

50 γραμ.

ν

 

Οινόπνευμα

500 γραμ.

ν

 

Βαζελινούχος γάζα 3Χ36

1 πακέτο

ν

 

Γάζες αποστειρωμένες

10 τεμ.

ν

 

Σακίδιο

1 τεμ.

ν

 

Φορείο

1 τεμ.

ν

 

 

     Ο Αρχηγός

 

 

    

            Έλαβα γνώση                                                                   

    Ο Δ/ντης του Σχολείου

 

         Κων/νος  Γιαννουλέας

Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχ. ΠΕ12

   

 

.ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΔΑΙ

 

1.  Μέσα σήμανσης Συναγερμού.

 

α)  Με ηλεκτροκίνητη σειρήνα

β)  Σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος με το στόμα.

 

2.  Διαδικασία λήψης σήματος συναγερμού

 

 Η λήψη του συναγερμού γίνεται από το Τμήμα ΠΣΕΑ της Νομαρχίας Ν. Λακωνίας, μέσω του αρμόδιου Γραφείου Εκπαίδευσης.  Υπεύθυνος για τη λήψη του σήματος είναι ο αρχηγός ΔΑΙ.  Με τη λήψη του σήματος ο αρχηγός οφείλει να ενημερώσει τη Διεύθυνση του Σχολείου για τον συναγερμό.  Ακολουθεί η μετάδοση του συναγερμού δια της εγκατεστημένης ηλεκτρονικής σειρήνας ή δια του στόματος.  Λόγω της θέσεως του ΔΑΙ αναμένεται να ηχήσουν οι σειρήνες του Δήμου Σπάρτης.  Το γενικό συντονισμό έχει ο α αρχηγός ΔΑΙ.  Οι Ομάδες Πολιτικής Άμυνας αναλαμβάνουν τα καθήκοντα τους, ενώ το προσωπικό οφείλει να πειθαρχεί στις εντολές του αρχηγού και στις υποδείξεις των Ομάδων Πολιτικής Άμυνας.

 

    Μετά την ασφάλιση των ευπαθών υλικών (αρχείων, μηχανημάτων κλπ), το προσωπικό και οι μαθητές πρέπει να μεταβούν στον καταφύγιο χώρο από τις σκάλες.  Η Ομάδα Ασφάλειας θα ελέγχει την ομαλή και ασφαλή μετάβαση του στον καταφύγιο χώρο, μέχρι να δοθεί νέα εντολή για αποχώρηση από αυτών.  Η Ομάδα Αποκατάστασης Βλαβών θα μεριμνήσει για τον φωτισμό και ύδρευση αυτού του χώρου. 

   

     Ο Αρχηγός

 

   

                                                                                                

      

            Έλαβα γνώση                                                                   

    Ο Δ/ντης του Σχολείου

 

         Κων/νος  Γιαννουλέας

Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχ. ΠΕ12

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ  Προσωπικού Μονάδων Π.Α. του ΔΑΙ

 

1.  Ομάδα Ασφάλειας

α)  .......................................

β)  .......................................

γ)  .......................................

 

αναπλ.

α)  .......................................

β)  .......................................

γ)  ....................................... 

 

2. Ομάδα Πυρασφάλειας

α)  .......................................

β)  .......................................

γ)  ....................................... 

 

αναπλ.

α)  .......................................

β)  .......................................

γ)  .....................................

 

3.  Ομάδα Α Βοηθειών

α)  .......................................

β)  .......................................

γ)  ....................................... 

 

αναπλ.

α)  .......................................

β)  .......................................

γ)  ....................................... 

 

     Ο Αρχηγός

 

 

                                                                                            

           Έλαβα γνώση                                                                   

    Ο Δ/ντης του Σχολείου

 

         Κων/νος  Γιαννουλέας

Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχ. ΠΕ12

 

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λειτουργία Μετρητή απο 27/09/2010

free counters

 

free counters