ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΦΑΙΑΣ, ΑΙΓΙΝΑ

Ανατολικό αέτωμα, Ηρακλής


 

 

Η μοναδική μορφή του αετώματος που είναι εύκολα αναγνωρίσιμη λόγω του κράνους με το λιοντάρι είναι ο Ηρακλής. Στέκεται γονατιστός με κατεύθυνση προς τα αριστερά, στοχεύοντας με το τόξο του και έχοντας ήδη κτυπήσει ένα πολεμιστή που πεθαίνει στην αντίθετη γωνία του αετώματος. Το σώμα του είναι γεμάτο ένταση. Με το αριστερό κρατά το τόξο, ενώ με το δεξί ετοιμάζεται να τραβήξει προς τα πίσω τη χορδή με το βέλος. Το δεξί γόνατο είναι ανασηκωμένο και δεν ακουμπά στο έδαφος. Το βάρος του σώματος στηρίζεται στα δάκτυλα του ποδιού. Το αριστερό πόδι σταθεροποιεί τη στάση. Η πλάτη είναι κάθετη. Φοράει θώρακα πάνω από κοντό χιτώνα.

 

Τα γλυπτά βρίσκονται στη Γλυπτοθήκη του Μονάχου.

 

Ναός Αφαίας, Ανατολικό αέτωμα, Ηρακλής

 

Ναός Αφαίας, Ανατολικό αέτωμα, Ηρακλής