Να γραφτεί ο θετικός βαθμός των παρακάτω επιθέτων άσκηση

Ασκήσεις  Αρχική

ὁ χείρων
οἱ ἀμείνονες
ἡ ἡδίων
ἡ ἤττων
τὰ βέλτιστα
τὸ ῥᾷον
ὁ ἄριστος
ἡ ταχίστη
ὁ ἔχθιστος
οἱ αἴσχιστοι