Σχηματισμός ευκτικής μέλλοντα αόριστου μ. φ. του ρ. ψεύδομαι

προηγούμενη  Ασκήσεις  Αρχική επόμενη
Διάλεξε τη σωστή απάντηση από το αναδυόμενο μενού.
Μέλλοντας Αόριστος
ψευψευ
ψεύψεύ
ψεύψεύ
ψευψευ
ψεύψεύ
ψεύψεύ