Να κλίνετε το ουσιαστικό "αἰτίαν" και στους δύο αριθμούς.

ενικός

αἰτ

τῆς

αἰτ

τῇ

αἰτ

τὴν

αἰτ

αἰτ

πληθυντικός

αἱ

αἰτ

τῶν

αἰτ

ταῖς

αἰτ

τὰς

αἰτ

αἰτ