Να κλίνετε το ουσιαστικό "αἰτίαν" και στους δύο αριθμούς.

προηγούμενη  Ασκήσεις  Αρχική  επόμενη

ενικός

αἰτ

τῆς

αἰτ

τῇ

αἰτ

τὴν

αἰτ

αἰτ

πληθυντικός

αἱ

αἰτ

τῶν

αἰτ

ταῖς

αἰτ

τὰς

αἰτ

αἰτ