Είσοδος Γυμνάσιο Λύκειο Γραμματική Συντακτικό Ασκ. Γραμματικής Ασκ. Συντακτικού

Οδηγίες για τον αναδιπλασιασμό του παρακείμενου των ρημάτων στα αρχαία ελληνικά

 

Κλείσε


 

Περιεχόμενα

Για να σχηματίσεις τον αναδιπλασιασμό, θα πρέπει πρώτα να δεις από τι αρχίζει το ρήμα.

Με ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις ταιριάζει;

 

1. από ένα σύμφωνο (εκτός από: θ, φ, χ, ῥ)

2. από τα σύμφωνα θ, φ, χ

3. από το σύμφωνο ῥ

4. από ένα διπλό σύμφωνο (ζ, ξ, ψ)

5. από δύο σύμφωνα (το 1ο: π, β, φ, κ, γ, χ, τ, δ, θ το 2ο λ, ρ, μ, ν

6. από δύο σύμφωνα (το 1ο δεν είναι: π, β, φ, κ, γ, χ, τ, δ, θ ούτε το 2ο λ, ρ, μ, ν

7. από τρία σύμφωνα

8. από φωνήεν

 

 
Κλείσε