ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεωρία Γραμματικής Αρχαίας Ελληνικής


Γενικά Φωνήεντα-Δίφθογγοι (μακρά,  βραχέα, δίχρονα) Σύμφωνα Προφορά των γραμμάτων στα αρχαία ελληνικά Συλλαβές - Συλλαβισμός Οι Τόνοι, Κανόνες Τονισμού, Τα Πνεύματα Πάθη φωνηέντων και συμφώνων Εγκλιτικά - Τονισμός Εγκλιτικών Το Άρθρο Ουσιαστικά Α' κλίση ουσιαστικών Β' κλίση ουσιαστικών Γ' κλίση ουσιαστικών Ανώμαλα ουσιαστικά Επίθετα Γενικά για τα επίθετα Δευτερόκλιτα επίθετα Τριτόκλιτα επίθετα Ανώμαλα επίθετα Παραθετικά επιθέτων Αντωνυμίες Αντωνυμίες Απαρέμφατο Σχηματισμός απαρεμφάτου στα βαρύτονα ρήματα Μετοχές Σχηματισμός μετοχών στα βαρύτονα ρήματα Κλίση μετοχών Ρήματα Κλίση του ρήματος εἰμί Σχηματισμός των φωνηεντόληκτων και αφωνόληκτων ρημάτων Σχηματισμός και κλίση οριστικής βαρύτονων φωνηεντόληκτων και αφωνόληκτων ρημάτων (π.χ. λύω, γράφω κ.τ.λ.) Σχηματισμός και κλίση μέσου παρακείμενου και υπερσυντέλικου των βαρύτονων αφωνόληκτων ρημάτων Σχηματισμός των ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων Σχηματισμός των ρημάτων της β' συζυγίας (σε -μι) Κλίση βαρύτονων φωνηεντόληκτων ρημάτων, λύω Κλίση βαρύτονων συμφωνόληκτων ρημάτων Κλίση συνηρημένων ρημάτων Κλίση ρημάτων σε -μι συμφωνόληκτων και φωνηεντόληκτων Παθητική φωνή Μέλλοντες και Αόριστοι β' Πώς κάνουμε χρονικές ή εγκλιτικές αντικαταστάσεις Άκλιτα μέρη Μόρια Τα Μόρια και η χρήση τους Σύνδεσμοι Προθέσεις Επιφωνήματα Επιρρήματα Παραθετικά επιρρημάτων